Jak dál

Jak dál

Doba nás postavila před řešení jiných vážných problémů, než je nějaká vyhláška města Tišnova, přesto mi to nedá se nevrátit aspoň pár větami k diskusi, jak pohlížet z mnoha úhlů na omezení provozní doby na Pernštejně. Po zvládnutí katastrofy jménem koronavirus, v což všichni doufáme, že se to podaří v rozumné době, mám předběžný příslib od p. starosty na setkání všech zainteresovaných stran, na kterém budeme hledat vzájemné řešení na daný problém. Zaujal mě jeden z mnoha názorů, které jsem si za poslední dobu vyslechl.

Hospoda a Café „U Palce“ „Na Pernštejně“ není jen hospoda jako každá jiná v Tišnově, je to zcela výjimečné místo pro setkávání spoluobčanů především v oblasti kultury, a to jak kultury pořádané městem Tišnovem, tak i jinými organizátory. Prostředí dvorního traktu domu Na Pernštejně na úpatí Květnice, ale i Café „U Palce“ je velice vhodný prostor pro mnohé hudební produkce, jak v oblasti hudby vážnější, tak i hudby zábavné či populární – je to zkrátka místo s „geniem loci“ – něco jako specifická atmosféra dané oblasti! V Tišnově takové druhé místo nenajdeme a drtivá většina Tišnováků ho považuje proto za prostředí nejvhodnější pro různé hudební slavnosti a koncerty, a tím se i naplnilo přání obyvatel, kteří dali celkem jednoznačně najevo, jak si představují využití dané lokality.

A protože občané i vedení města Tišnova měli (a snad ještě mají) zájem na udržení tohoto vzácného a nenahraditelného prostředí z hlediska kulturního vyžití občanů města Tišnova, považoval bych proto za nejvhodnější celou tuto lokalitu dát do zvláštního režimu, která by nepodléhala podmínkám pro restaurace či hospody stanoveným městem Tišnovem. Nejedná se totiž jen o hospodu či kavárnu, ale svým způsobem též o nenahraditelný „kulturní stánek“ města Tišnova.

V tomto názoru jsem našel tolik pravdy, a i logické řešení, že lze o něm vážně diskutovat. Těším se na dobu, kdy se nám společně podaří zvládnout celosvětový problém s koronavirem a budeme se bavit a řešit běžné malé problémy města, za jaké i Pernštejn v této době považuji.

Budeme také doufat, že po této krizi nastane v Tišnově čas dát provozovatelům restaurací do budoucna novou šanci se znovu postavit na nohy a že pro to něco udělá i městské zastupitelstvo. Stačí, s ohledem na tuto novou realitu, odstranit restriktivní opatření, která před nedávnem sama radnice uvalila na mnohé místní restaurace vyhláškou omezující provozní dobu, a tím provozovatelům v této pro ně nelehké ekonomické situaci výrazně pomůže.

Miroslav Navrátil, Café U Palce

Další článek:
Předchozí článek: