Domácí hospicová péče z pohledu klienta

Domácí hospicová péče z pohledu klienta

Když se dozvíte tu hrozivou diagnózu s názvem rakovina (či jiné těžko vyléčitelné onemocnění), podlomí se Vám kolena a svět se Vám obrátí vzhůru nohama. Nejinak tomu je, pokud onemocní někdo z Vašich blízkých. Zbývá ovšem naděje a důvěra v lékařskou pomoc a zázraky medicíny. Když i tato poslední naděje uhasne, je snahou nejbližších pomoci nemocnému prožít poslední dny života důstojně, doma, v kruhu svých milovaných. K tomu, abychom se mohli o nemocného doma postarat, potřebujeme odbornou pomoc a tou je i u nás na Tišnovsku Domácí hospicová péče. O nevyléčitelně nemocného i jeho rodinu se stará celý tým hospicové péče: koordinátorka, zdravotní sestra, lékař, v případě potřeby také psycholog a duchovní. Zdravotní sestra navštěvuje rodinu každý den a řeší aktuální potřeby nemocného, zaučuje pečující osobu tak, aby byla schopna se o nemocného postarat. Je možné také zapůjčit různé kompenzační pomůcky, které nemocný potřebuje.

Já jsem se s tímto empatickým týmem seznámila v posledních dnech života mojí maminky. Nabídnutá a poskytovaná pomoc a péče překročily veškerá očekávání v těchto opravdu přetěžkých chvílích. Byly nám psychickou oporou, odbornou pomocí, osobami, na které jsme se mohli kdykoli s důvěrou obrátit. Dovoluji si říct, že práce v Domácí hospicové péči se jim stala posláním, nikoli zaměstnáním. Jsou nadějí v důstojný odchod v domácím prostředí, záměnou za neosobní a chladné prostředí nemocniční.

Chtěla bych tímto motivovat ostatní, kteří se o nevyléčitelně nemocného chtějí doma starat, nebo snad váhají, zdali tuto těžkou úlohu zvládnou, aby se s důvěrou na tento tým obrátili. Zároveň bych chtěla poděkovat celému kolektivu Domácí hospicové péče, v čele s koordinátorkou Mgr. Janou Křížovou i lékařem MUDr. Václavem Trmačem. Z celého srdce bych pak chtěla poděkovat i zdravotní sestřičce Janě Holasové, která nám byla neskutečnou oporou.

Více informací o nabízených službách Oblastní charity Tišnov najdete na: www.tisnov.charita.cz. Domácí hospicovou péči můžete také podpořit svou činností – dobrovolnickou, finanční či modlitbou. Přeji Vám i Vašim blízkým hlavně zdraví.

Jana Pospíšilová

Další článek:
Předchozí článek: