JSME TU PRO VÁS Domov sv. Alžběty na Žernůvce

JSME TU PRO VÁS Domov sv. Alžběty na Žernůvce

Staráte se doma o svého blízkého seniora a péče už přestává být možná? Snažíte se udělat pro něj vše, co je ve vašich silách, ale domácí podmínky to už neumožňují? Využili jste všechny možnosti terénních pečovatelských a ošetřovatelských služeb, případně LDN, a přesto to již nestačí? Senior již sám cítí, že v domácím prostředí už zůstat nemůže a potřebuje stálou péči v takové míře, kterou mu již rodina nebo přechodné zařízení nedokáže poskytnout… Toto vše je realita, která může potkat nemálo rodin, které musí tuto situaci akutně řešit.

Pro tyto seniory je tu Domov sv. Alžběty na Žernůvce, zřízený Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Provoz Domova byl zahájen 1. 11. 2002 jako pobytová sociální služba osobám starším 65 let věku, dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální situaci.

Naším cílem je, aby klienti mohli svůj život prožít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, nebyli izolováni ani osamoceni. Zvláště aby i v posledních chvílích života mohli vnímat blízkost pečujících, rodiny a v případě potřeby i duchovní doprovázení. Domov sv. Alžběty poskytuje službu 45 seniorům, kteří jsou převážně z oblasti Tišnova a jeho okolí. Tito mají v regionu blízké vazby na své rodiny a známé, kteří je mohou neomezeně navštěvovat a trávit s nimi čas. Jsou ubytováni v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. K dispozici mají společenskou a návštěvní místnost, knihovnu, jídelnu, kapli a areál zahrady. Bezbariérové vstupy a lůžkový výtah umožňují přístup do všech prostor i imobilním klientům. Domov má vlastní prádelnu a moderní kuchyni s jídelnou, kde je zajišťována celodenní strava, včetně diet doporučených lékařem.

Komplexní ošetřovatelskou a obslužnou péči zajišťuje kvalifikovaný personál v nepřetržitém provozu. Lékařskou péči poskytuje praktická lékařka v ambulanci Domova. Klienti se mohou účastnit aktivizačních i rehabilitačních činností a kulturních akcí.

Vzhledem k tomu, že přijímáme klienty, kteří jsou nejpotřebnější, neevidujeme žádosti „pouze pro jistotu“, ale až ve fázi, kdy žadatel potřebuje 24hodinovou péči. Naší snahou je poskytnout klientům kvalitní péči a možnost důstojně prožít podzim svého života. Bližší informace najdete na www.dosa.cz.

Věra Dvořáková, ředitelka

Další článek:
Předchozí článek: