Poslední mrtví…

Poslední mrtví…

8. května uplyne 75 let od konce II. světové války. I když byl Tišnov mimo hlavní bojovou linii, dopady války na město a jeho obyvatele byly obrovské. Z Tišnova navždy zmizeli občané židovské a romské národnosti. Svým životem za účast v odboji zaplatili sokolové, skauti, členové partyzánských skupin i občané, kteří se odboje zúčastnili, byť jen drobnou pomocí, poskytnutím úkrytu nebo jídla.

Na tyto všechny mrtvé bylo v minulých létech mnohokrát vzpomínáno. Ale je tu ještě jedna početná skupina lidí, která o život přišla při leteckém útoku letadel Rudé armády 25. dubna 1945. Tohoto dne Tišnov poznal, co znamená peklo bombardování.

Na rozdíl od letadel spojenců, kteří podnikali bombové útoky hluboko v týle, sovětská letadla bombardovala těsně za frontovou linií, bez ohledu na civilní ztráty. Bombardování Tišnova bylo součástí bojů o Brno, které bylo z velké části 26. dubna sovětskými vojsky dobyto.

Sovětská letadla v několika po sobě jdoucích vlnách shodila na Tišnov bomby různé velikosti a ničivého účinku. Některé domy byly zcela zničeny, jiné těžce poškozeny. V troskách a na ulicích zůstalo po tomto bombardování osmnáct mrtvých. Byli mezi nimi obyvatelé Brna, kteří se v Tišnově před postupující frontou chtěli skrýt, ale mnozí z nich zde nalezli smrt. Nejtragičtější byl zásah domků rodin Smejkalů a Chlupů na Hřbitovní ulici u dolní hřbitovní brány. Přímý zásah vzal život sedmi lidem. Nejmladší z nich byla dvouletá holčička Ivanka.

Náš spolek Continuum vitae se již při 70. výročí před pěti lety zabýval myšlenkou nějaké trvalé připomínky na tyto oběti. Letos jsme se rozhodli do těchto míst umístit malý pomníček na připomínku posledních obětí války v Tišnově. Proto na 7. května plánujeme akce, které by připomněly tragické bombardování Tišnova.

Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Další článek:
Předchozí článek: