Červnové kalendárium Tišnovska

Červnové kalendárium Tišnovska

1. ČERVNA – PŘED 145 LETY
V úterý 1. června 1875 byly místodržitelským výnosem schváleny stanovy Spořitelny města Tišnova, které vypracoval předseda přípravného výboru advokát Gustav Vitásek. Návrh na zřízení spořitelny podal již zhruba o rok dříve starosta Josef Hansel, vlastní činnost byla zahájena 1. října 1875 v přízemí radniční budovy na náměstí. Prvním předsedou správního výboru a ředitelem se stal setník Ferdinand Kallab, náměstkem starosta Hansel, členy ředitelství Petr Sekora, Jan Jorda, František Zelinka a advokát Vitásek. Jednací a úřední řečí byla němčina.

1. ČERVNA – PŘED 95 LETY
V pondělí 1. června 1925 se ve Starém Poddvorově na Hodonínsku narodil Petr Bortlík, pozdější známý štěpánovický výtvarník. Nejprve navštěvoval keramické oddělení Školy uměleckých řemesel v Brně, v létech 1947–52 studoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Poté působil jako samostatný sochař – restaurátor kamenné a štukové plastiky. Je mimo jiné autorem busty Josefa Uhra na škole v Borači, reliéfů na administrativní budově ČSAD v Bratislavě nebo výzdoby fasády hotelu v Havířově. Restauroval portál v Porta coeli v Předklášteří či mariánský sloup na zdejším Komenského náměstí. Věnoval se rovněž realizaci medailí a plaket. Zemřel 30. července 2015.

3. ČERVNA – PŘED 20 LETY
V sobotu 3. června 2000 se na hřišti u sokolovny v Tišnově uskutečnil župní sokolský slet. V devíti skladbách se představilo celkem 322 cvičenců z pěti jednot Sokolské župy Pernštejnské – z Bystřice nad Pernštejnem, Drásova, Moravských Knínic, Předklášteří a Tišnova. Vystoupili i hosté z Brna, Ostrova nad Oslavou, Žďáru nad Sázavou, Herálce a Moravce. Největší úspěch u diváků měla skladba Obrazce.

13. ČERVNA – PŘED 140 LETY
V neděli 13. června 1880 se narodil Antonín Mouka. Významný tišnovský podnikatel byl v létech 1936–43 starostou města, v roce 2017 se stal čestným občanem města in memoriam. Zemřel 24. dubna 1964, podrobně jsme o něm psali v listopadovém čísle ročníku 2018.

24. ČERVNA – PŘED 145 LETY
Ve čtvrtek 24. června 1875 byly schváleny stanovy Spolku vojenských vysloužilců, tehdy pod názvem Veteranenverein. Spolek vznikl s cílem pomoci všem vysloužilým vojákům, zejména chudým a nemocným. Členy mohli být pouze veteráni rakouské armády. U zrodu spolku stáli Karel Taufer, Josef Škrobánek, Antonín Řezáč a Vilém Vejrosta; brzy po svém vzniku měl spolek již 77 členů. V roce 1879 si členové nechali ušít stejnokroje. K  povinnostem patřila účast na pochodech u příležitosti narozenin císaře Františka Josefa I., naopak v tísni či nemoci měli členové nárok na finanční pomoc. Od roku 1892 byl místo německého používán český název. Spolek byl rozpuštěn v roce 1914, pokladní kniha uzavřena v lednu 1915. Ze zůstatku peněz převzal 1 000 Kč obecní úřad, zbylá částka byla rozdělena mezi chudé členy. Ostatní majetek byl předán Katolické vzdělávací jednotě.

25. ČERVNA – PŘED 90 LETY
Ve středu 25. června 1930 se ve Štítině u Opavy narodil Ilja Krejčí. Pocházel z rodiny venkovského učitele, která se v roce 1938 přestěhovala do Ptení u Prostějova. V létech 2. světové války přišel o oba rodiče a žil dále s babičkou v Brně, kde vystudoval nejprve průmyslovku a následně elektrotechnické inženýrství a strojírenství. Pracoval jako mechanik a konstruktér stavebních strojů, ovšem režim mu zejména kvůli náboženskému přesvědčení neumožnil obhájit dizertační práci a v roce 1958 byl dokonce zatčen za trestný čin podvracení republiky za hanobení socialistického hospodářství. Po  návratu z vězení se věnoval dále své profesi zejména v oblasti výzkumu na VUT Brno. Byl autorem řady patentů, zlepšovacích návrhů a vynálezů, po změně režimu založil v Tišnově vlastní firmu. 10. prosince 1990 se jako nestraník na kandidátce Československé strany lidové stal po 42 letech prvním demokraticky zvoleným starostou Tišnova a ve funkci setrval po celé volební období až do roku 1994. Zemřel 13. dubna 2015.

Téhož dne byla povolena stavba vodovodu z Rohozce do Tišnova. Projekt vypracovala firma Kunz a Káš z Hranic na Moravě, realizace v hodnotě zhruba 2,3 mil. Kč byla zadána firmám Antonín Kunz a Rosický & Šindler. Voda se z Rohozce do Tišnova dostávala gravitačně, čerpací stanice Železné vznikla až později při napojení této obce. V létě 1931 byly provedeny rozvody v domech a Tišnov se tak konečně dočkal městského vodovodu.

26. ČERVNA – PŘED 135 LETY
V pátek 26. června 1885 byl v Tišnově zadržen vojenský uprchlík Michal Fiala z Rajhradu. Jmenovaného dopadl a zajistil městský strážník Josef Haluza na základě informací od hostinských, v jejichž podnicích neznámý muž oblečený do stejnokroje nezaplatil útratu. Zadržený cizinec byl předán okresnímu soudu, kde se ukázalo, že jde o zběha od 17. praporu polních myslivců z Brna. Další osudy Michala Fialy nejsou známy, svědomitý strážník Haluza obdržel odměnu 8 zlatých.

30. ČERVNA – PŘED 105 LETY
Ve středu 30. června 1915 se v Tišnově uskutečnil duchovní koncert mužského sboru Janáčkovy varhanické školy z Brna, při němž hrál na varhany osobně Leoš Janáček. Sbor řízený profesorem Bohumilem Holubem vystoupil už před tím 6. června v Předklášteří. V době světové války šlo o významný kulturní počin, posilující české povědomí obyvatel.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: