Živnostenský úřad jako centrální registrační místo

Živnostenský úřad jako centrální registrační místo

Živnostenské oprávnění a oprávnění k podnikání v zemědělské výrobě lze získat na živnostenských úřadech. V současné době již není získání živnostenského oprávnění a oprávnění k podnikání v zemědělské výrobě vázáno na místní příslušnost k živnostenskému úřadu. Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství, plní další úkoly stanovené zvláštními předpisy a dále jako centrální registrační místo (CRM) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zákona o správě daní a poplatků od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení a ohlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení a ohlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám. CRM na obecních živnostenských úřadech slouží pro zlepšení podnikatelského prostředí, tj. ke zjednodušení  administrativy u podnikatelů. CRM plní úlohu základních registračních míst pro podnikatelskou veřejnost nejen při vstupu do podnikání, ale i v dalších fázích podnikatelské činnosti.

Renata Loubalová, Odbor dopravy a živnostenský úřad

Další článek:
Předchozí článek: