Květnové kalendárium Tišnovska

Květnové kalendárium Tišnovska

1. KVĚTNA – PŘED 220 LETY
Ve čtvrtek 1. května 1800 se narodil Filip Dvořáček. V létech 1838–50 stál v čele Tišnova jako purkmistr a na nejvyšší post se vrátil v roce 1857 už jako volený starosta. Úřad vykonával do září 1866, kdy odstoupil nedlouho po bitce mezi Rakušany a Prusy v ulicích Tišnova. Bydlel v domě č. 118 na náměstí, kde dnes sídlí prodejna Elektro.

1. KVĚTNA – PŘED 220 LETY
Ve čtvrtek 1. května 1890 se v Předklášteří narodil Jan Škára. Po vystudování učitelského ústavu působil postupně v Čebíně, Nedvědici, Tišnově, Veverské Bítýšce a Šerkovicích. Významný byl zejména jeho pobyt ve Veverské Bítýšce, kde byl aktivní v Sokole, režíroval ochotnické divadlo, založil tamní kroniku a vedl obecní knihovnu. Vydal několik literárních prací o našem kraji. Zemřel 9. září 1952.

3. KVĚTNA – PŘED 95 LETY
V neděli 3. května 1925 sehrál v Tišnově fotbalové utkání pražský klub Rapid, jehož členem byl i slavný útočník Franci Svoboda, pozdější hráč Slavie a vicemistr světa z roku 1934. Před návštěvou 1 500 diváků podlehl Tišnov svému soupeři 0:7, přičemž Svoboda vstřelil 5 branek.

4. KVĚTNA – PŘED 15 LETY
Ve středu 4. května 2005 byl Tišnov vyznamenán pamětní medailí ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Obdržel ji u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války, a to především za trvalou péči o památky odboje. Ocenění bylo předáno během vzpomínkové akce na tišnovské radnici za účasti odbojářů, starostů obcí, ředitelů škol a zastupitelů.

7. KVĚTNA – PŘED 375 LETY
V neděli 7. května 1645 začalo dobývání hradu Pernštejna Švédy. O tři dny dříve oblehli Švédové Brno, další den pak došlo u tišnovského kláštera ke srážce švédských jezdců s císařským oddílem Charvátů. K Pernštejnu vyslali Švédové 18 oddílů a nejprve se pokoušeli slabou posádku hradu přinutit, aby se vzdala. Obhájcům hradu se ale naopak podařil výpad, při němž několik Švédů zajali. 12. května protivník ostřeloval hrad z děl, ale poškozeny byly jen cihly a střechy. 21. května Švédové odtáhli a už se u hradu neukázali.

8. KVĚTNA – PŘED 35 LETY
Ve středu 8. května 1985 byl akademický malíř a grafik Emanuel Ranný starší jmenován zasloužilým umělcem. Výtvarník ze Štěpánovic, které byly v té době součástí Tišnova, titul osobně převzal z rukou ministra kultury ČSR Milana Klusáka při slavnostním aktu ve Valdštejnském paláci v Praze.

14. KVĚTNA – PŘED 40 LETY
Ve středu 14. května 1980 dovršil tehdejší Tišnov (sloučený s okolními obcemi) počet 10 tisíc obyvatel. Jubilantkou se stala Zuzana Jakubíková z Kukýrny, narozená toho dne v Brně, dcera Jaroslava a Květoslavy Jakubíkových.

15. KVĚTNA – PŘED 65 LETY
V neděli 15. května 1955 bylo v prostorách bývalého proboštství kláštera Porta coeli otevřeno Okresní vlastivědné museum, od roku 1960 znovu nazývané Podhorácké. Prvním správcem sbírek se stal Vilém Máca, který se o nové stálé působiště muzea významně zasloužil. Podrobněji jsme o muzeu psali v loňském prázdninovém dvojčísle.

17. KVĚTNA – PŘED 215 LETY
V pátek 17. května 1805 zemřel v Předklášteří baron Vilém Mundy. Původně soukenický tovaryš, narozený v roce 1751 v Německu, se stal v roce 1776 brněnským měšťanem a zahájil zde vlastní produkci jemných suken. Roku 1786 mu císař Josef II. pronajal zrušený klášter Porta coeli, kde Mundy umístil část výroby, díky čemuž jeho firma začala výrazně vzkvétat. O tři roky později požádal o šlechtický titul a stal se svobodným pánem. V roce 1800 pak celé předklášterské panství koupil. Dědic majetku, syn Jan Mundy, je 16 let po Vilémově smrti prodal Friedrichu von Vittinghofovi.

21. KVĚTNA – PŘED 100 LETY
V pátek 21. května 1920 zemřel v Luhačovicích Osvald Životský, stavitel železniční tratě Tišnov – Žďár nad Sázavou, jejíž provoz byl slavnostně zahájen v neděli 18. června 1905. Životský se narodil 9. září 1832 v Doubravníku, po absolvování měšťanské školy nastoupil jako stavební praktikant v Rosicích. V roce 1855 dokončil studia na brněnské technice a vstoupil do služeb Generálního podnikatelství bratří Kleinů, zaměřeného na stavbu železnic. Roku 1885 zahájil se třemi společníky činnost vlastní firmy, kterou řídil plných 25 let.

26. KVĚTNA – PŘED 55 LETY
Ve středu 26. května 1965 zemřel v Brně jazykovědec Václav Machek, který v létech 1928–31 učil na tišnovském gymnáziu. Narodil se 8. listopadu 1894 ve východočeském Úhlejově, latinu a češtinu vystudoval na Karlově univerzitě, vzdělával se i v Paříži. Zabýval se srovnávacím indoevropským jazykozpytem, na brněnské univerzitě byl jmenován profesorem na katedře slavistiky, v roce 1956 mu byl udělen titul doktor věd. Je autorem  Etymologického slovníku jazyka českého.

30. KVĚTNA – PŘED 15 LETY
V pondělí 30. května 2005 bylo po rozsáhlých úpravách slavnostně otevřeno sportovní hřiště u školy na náměstí 28. října. Rekonstrukci za 12 milionů Kč realizovala firma Demicarr. Slavnostní přestřižení pásky provedl tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka; přítomen byl i Ján Lehota, primátor družebního slovenského města Sereď.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: