Co přineslo druhé letošní jednání zastupitelů

Co přineslo druhé letošní jednání zastupitelů

Druhé letošní jednání Zastupitelstva města Tišnova proběhlo v pondělí 27. dubna za mimořádných hygienických opatření v prostorách Velkého a Jazzového sálu Městského kulturního střediska. A co zajímavého se například projednávalo?
• Byly vydány dvě vyhlášky, kterými se mění termín splatnosti poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů ze 30. 4. na 30. 9. kalendářního roku.
• Bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na podporu místních klubů a spolků působících v oblastech sportu, kultury, vzdělávání a aktivit rodin s dětmi – tento materiál předložila Rada města Tišnova zastupitelstvu, přestože současná situace bude mít pravděpodobně dopad i na rozpočet města – pro vedení města je však podpora spolkového života ve městě velmi důležitá.
• Velká většina zastupitelů schválila také uzavření soudního smíru mezi městem a dlouhodobým nájemcem Hotelu Květnice – tím se definitivně otevřela cesta k tomu, aby město mohlo objektem disponovat. Vedení města je přesvědčeno, že objekt by měl zůstat v majetku města. Aktuálně probíhá stavebně-technický průzkum. O konkrétní využití objektu chceme vést diskuzi a pozvat veřejnost k prohlídce prostor hotelu, jakmile to situace možní.
• Zastupitelé vzali na vědomí stanoviska komisí ke znění Výzvy k vyhlášení stavu klimatické nouze. Dále uložili radě města vytvořit pracovní skupinu za účelem zpracování zadání pro tvorbu strategie „Tišnov a jeho adaptace na změny klimatu a mitigační opatření“.

Celý záznam z jednání zastupitelstva města můžete zhlédnout na internetové adrese zive.tisnov.cz.

Jana Hladká, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: