O znění vyhlášky diskutujeme

O znění vyhlášky diskutujeme

V reakci na článek pana Navrátila si dovoluji připomenout, že důvodem pro vydání vyhlášky omezující provozní dobu pohostinských zařízení byla nutnost zajištění veřejného pořádku v centru města. Stav, kdy v samém „srdci města“ (míněno – u kostela, u radnice, na ul. Brněnská) fungovaly non-stop podniky, jejichž klientela hlasitými a jinými průvodními jevy v časných ranních hodinách dlouhodobě obtěžovala slušné obyvatele a dělala nepořádek, byl bohužel neudržitelný. Diskuze s těmito provozovateli ke zlepšení nevedla, a tak vedení města na základě nesčetných stížností nezbylo než zvolit toto krajní řešení. A nutno říci, že se situace výrazně zlepšila. V roce 2019 k těmto lokalitám zastupitelstvo přiřadilo i ul. Jungmannovu, a to také na základě četných stížností. Na dané téma probíhá v posledních měsících veřejná diskuze a mj. se mu obsáhle věnovalo březnové vydání Tišnovských novin. Osobně jsem se opakovaně sešel s panem Navrátilem, naposledy 12. května. Omluvil jsem se mu za to, že s ním radnice v této věci nedostatečně komunikovala. A také jsme si vyměnili vzájemné pohledy na věc. Jsem za tuto diskuzi rád, neboť si uvědomuji, že prostor zahrádky U Palce je z kulturního hlediska pro město a jeho obyvatele cenný. Na druhou stranu jsme také zodpovědní za zajištění veřejného pořádku. Ve vedení města tedy o znění vyhlášky aktuálně diskutujeme a rádi bychom znali názor veřejnosti. Proto jsme rozhodli vypsat v této věci anketu, kterou najdete na jiném místě tohoto vydání TN. Budeme rádi, když nám sdělíte Váš názor.

Jiří Dospíšil, starosta města

Další článek:
Předchozí článek: