Distanční koronavirové vzdělávání

Distanční koronavirové vzdělávání

Po vyhlášení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se dne 11. 3. 2020 zastavil život ve všech školách v celé České republice, včetně Základní školy Smíškova. Stalo se tak poprvé v její bezmála sedmdesátileté historii. Pamětníci si okamžitě vzpomněli na „uhelné prázdniny“, které však nikdy netrvaly déle než několik dnů či týdnů a byly spojené se zimními radovánkami na sněhu a ledu. To, že v tomto případě nepůjde o prázdniny, bylo patrné hned od samotného začátku. Doslova ze dne na den jsme byli všichni – žáci, rodiče i učitelé – postaveni před novou, neznámou situaci a nelehký úkol, zajistit plnohodnotné vzdělávání distanční formou. Z našich domácností se staly improvizované třídy a z rodičů, mnohdy proti jejich vůli, naši kolegové. Komunikačním prostředkem mezi dětmi a učiteli se stal internet.

Pro zajištění distančního vzdělávání jsme se rozhodli využít platformu Google Suit. Výhody jsou především v její dostupnosti, jednoduchém až intuitivním ovládání a v neposlední řadě i v nabídce velkého množství dalších funkcí. Důležitou roli při výběru hrála rovněž i naše předchozí zkušenost s využitím této platformy pro účely interního školního informačního systému a fakt, že všichni učitelé byli již dříve v jeho užívání proškoleni.

Pro naši potřebu se ukázala nejužitečnější aplikace učebna. Všem žákům jsme vytvořili Google účty, které jim umožňují využívat veškeré dostupné  aplikace. Především však mohou vstupovat do virtuálních učeben, které fungují podobně jako sociální sítě. Prostřednictvím nich komunikují s učiteli, se svými spolužáky, přijímají a odevzdávají úkoly i učební materiály.V této oblasti ležela veškerá tíha na pedagozích, kteří si zaslouží obrovskou pochvalu a uznání. Především za nasazení a rychlost, s jakou dokázali reagovat na novou situaci. Rovněž za kreativitu, se kterou se pustili do tvorby učebních materiálů, natáčení videí, audionahrávek apod. Někteří z nich přistoupili k této aktivitě tak zodpovědně, že bylo potřeba jejich iniciativu trochu korigovat, aby nedocházelo k přetěžování dětí a rodičů. Zde jsme se řídili heslem, že méně někdy znamená více.

Zavedení virtuálních učeben umožnilo přenést na děti, především na druhém stupni, mnohem větší míru odpovědnosti za jejich vlastní učení. Podle informací mnohých rodičů se toto podařilo i v případě mladších dětí z prvního stupně. Někteří rodiče měli naopak obavy, že nebudou mít dostatečně pod kontrolou učení svých dětí. Zde je potřeba podotknout, že zodpovědnost rodičů není primárně dítě učit, ale zajistit podmínky, aby se mohlo učit, až následně mu s učením pomoci. V této souvislosti musím zdůraznit, že i rodiče odvedli a stále odvádí naprosto skvělou práci a zaslouží si rovněž obrovské uznání. Stali se nejenom našimi „kolegy“, ale skutečnými partnery ve vzdělávání. Osobně bych si moc přál, aby tento vztah vydržel i po ukončení tohoto mimořádného stavu a návratu dětí do školy.

Velkým tématem, které jsme s učiteli v souvislosti s on-line vzděláváním diskutovali, bylo hodnocení. Jakým způsobem budeme domácí práci dětí hodnotit? Jak se promítne do případné klasifikace na konci školního roku? Shodli jsme se, že je třeba se soustředit na jiné, efektivnější formy hodnocení, než je dílčí klasifikace. I zde máme určitou výhodu, neboť již od začátku školního roku pracujeme na postupném zavádění formativního způsobu hodnocení, které je pro tuto situaci naprosto ideální. Smyslem tohoto hodnocení je mimo jiné dát žákům individuální zpětnou vazbu o tom, co mají dělat, aby se v dané oblasti zlepšovali a dosáhli tak stanoveného cíle.

Současně jsme řešili i otázku určitého narušení sociálních vazeb a vztahů mezi žáky a učiteli a mezi žáky samotnými. Abychom v maximální možné míře zachovali kontakt dětí s učiteli, který je při této formě vzdělávání naprosto klíčový, soustředili jsme se na intenzivnější on-line komunikaci prostřednictvím videohovorů. Pro tyto potřeby jsme využili rovněž aplikaci Google Meet.

V této chvíli, díky rozvolňujícím se opatřením, již několik dní ve škole připravujeme za poměrně přísných hygienickýchpodmínek 47 žáků devátých tříd na přijímací zkoušky. Zároveň jsme 25. května přivítali zpět ve škole po téměř třech měsících 253 (71 %) žáků prvního stupně. S ostatními se pravděpodobně uvidíme až 1. září 2020 na začátku nového školního roku.

Už se na všechny moc těšíme!

Michal Komprs

Další článek:
Předchozí článek: