Školáci se vrací do lavic

Školáci se vrací do lavic

Celkem 112 ze 143 žáků devátých tříd tišnovských základních škol se od pondělí 11. května vrátilo do lavic (návrat do škol byl dobrovolný). Mohou se tak v patnáctičlenných neměnných skupinkách připravovat na přijímací zkoušky na střední školy, které se uskuteční 8. června.

„Rozhodnutí pana ministra mě malinko překvapilo, hlavně tím, jak nečekaně a rychle přišlo. Všichni měli ve svých hlavách termín 25. května, což je termín, kdy jsme čekali nástup dětí z 1. stupně. O těch deváťácích se příliš nemluvilo. V souvislosti s 11. květnem se hovořilo hlavně o studentech závěrečných ročníků středních škol nebo případně vyšších odborných škol. O těch deváťácích moc informací nebylo. Na druhou stranu je to logické a mám trošku pocit, že jsme to těm deváťákům, vzhledem k tomu, v jaké nejistotě dlouhou dobu žili, malinko i dlužili. Takže jsme se na ně těšili a byli jsme na ně připraveni,“ vyjádřil se ředitel Základní školy Smíškova Michal Komprs.

Dva dvouhodinové bloky
O podobě vyučování diskutovala Radmila Zhořová, ředitelka Základní školy náměstí 28. října, s třídními učitelkami
závěrečných ročníků dlouze. „Nakonec jsme se domluvily, že deváťáci budou do školy docházet dvakrát týdně na dvouhodinové bloky. Budou se učit tolik matematiky a tolik českého jazyka, jako by se učili v běžném vyučovacím týdnu,“ uvedla Radmila Zhořová s tím, že podle jejího názoru jsou děti dobře připraveny a spíše se do školy vrací z psychologických důvodů. „Potřebují podporu učitelů, potřebují slyšet, že přijímací zkoušku na střední školu zvládnou,“ řekla ředitelka.

Dva devadesátiminutové dopolední bloky tři dny v týdnu vyčlenili pro žáky devátých tříd v Základní škole Smíškova. Školáci se v prostorách školy pohybují v pondělí, úterý a ve čtvrtek. A zatímco ve společných prostorách jsou pro ně roušky nezbytností, ve svých třídách, kde sedí po jednom v lavici, je mohou odložit do igelitového sáčku. Při skupinové práci si ale roušku opět musí nasadit. Každý žák musí mít s sebou roušky dvě.

Pohyb před školou
Jednou z povinností škol je podle manuálu z ministerstva školství minimalizovat velké shromáždění osob před školou. „My máme jedno obrovské štěstí, protože vzhledem k tomu, že jsme tak velká škola, tak máme i pět různých vstupů. Učitelé, kteří žáky vyučují, si sami zajišťují, kudy jejich děti do třídy, potažmo do školy jdou. Takže v tom vůbec nevidím problém,“ sdělila Zhořová.

Hlavním vchodem míří do tříd deváťáci Základní školy Smíškova. Od pondělí 25. května, kdy mohou do škol též žáci na 1. stupni, a kterých je výrazně více, otevírají vchody dva. „Prostor před školou monitoruje školník, který dohlíží na to, aby děti měly mezi sebou dvoumetrové rozestupy. Jestli se to bude dařit, nebo ne, teprve uvidíme. Případně přijmeme nějaká další opatření,“ nastínil organizaci při příchodu ke škole a pohybu před ní ředitel Základní školy Smíškova Michal Komprs. K nemísení žáků přispívá i fakt, že nástup jednotlivých ročníků nebo tříd na vyučování je v časovém odstupu.

Obě základní školy disponují dostatečným množstvím dezinfekce, a to jak úklidové, tak osobní, nechybí antibakteriální mýdla anebo jednorázové papírové ubrousky na bezpečné osušení rukou. K dispozici jsou i bezkontaktní teploměry k měření tělesné teploty.

Žáci 1. stupně
Odlišná a mnohem komplikovanější situace byla v případě zajištění kontaktní výuky školáků 1. stupně. Rodiče projevili podle Radmily Zhořové celkem velký zájem o to, aby šly jejich děti do školy. Když se ovšem dověděli, za jakých podmínek, jejich zájem opadl. Učitelé proto s rodiči absolvovali videohovory a situaci vysvětlili. Poslední květnové pondělí nakonec zamířila do lavic bezmála polovina z nich. „Do školy se vrátilo asi 200 ze 440 žáků 1. stupně,“ potvrdila v pátek 15. května ředitelka.

Vzdělávací aktivity žáků 1. až 5. stupně jsou rozděleny na dopolední a případně i odpolední část. Dopoledne se koná běžná výuka. „Odpolední program vychází ze školního vyučovacího programu pro školní družinu. Jde o volnočasové aktivity typu her, společného čtení a podobně, ke kterým využíváme přilehlých prostor školy. Máme i krásné hřiště,“ přiblížil náplň vyučování Michal Komprs s tím, že kontaktní výuku zvolilo 253 ze 357 školáků. Tedy téměř 71 procent dětí.

Školáci a učitelé mají v obou tišnovských školách rovněž zajištěno teplé stravování. Při výdeji jídla se nesmí potkávat žáci z různých skupin, přičemž
při jídle je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy jako ve třídě. „Stravování probíhá v souladu s doporučeními ministerstva zdravotnictví, a to konkrétně formou teplého menu. I když nevaříme standardně dvě jídla, ale pouze jedno. Obstarali jsme všechno pro bezpečný provoz jídelny tak, aby nedocházelo k mísení dětí mezi sebou při stání na výdej obědu i při výdeji samotném,“ přiblížil ještě ředitel Základní školy Smíškova.

Rizikové skupiny
Při prvním vstupu do školy museli rodiče žáka předložit podepsané prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepsal, nebyla žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Ani jedna ze škol neřešila potíže s nedostatkem pedagogických pracovníků pro vyučování školních skupin. Byť pár učitelů a asistentů pedagoga patří do rizikové skupiny. Například v ZŠ náměstí 28. října evidovala ředitelka začátkem května šest pozitivních ohlasů. „Tito učitelé se podílejí na distanční výuce. Nemyslím si, že bych se s někým domlouvala na neplaceném volnu či jiném způsobu náhrady,“ dodala Radmila Zhořová.

Zlata Ptáčková

Další článek:
Předchozí článek: