Termíny kulatých stolů

Termíny kulatých stolů

Vyhlášení nových termínů konání kulatých stolů zaměřených na potřeby vybraných cílových skupin občanů v rámci plánování sociálních služeb na Tišnovsku pro období 2021–2023

Vážení občané, již v únorovém čísle Tišnovských novin jsme vás informovali o záměru přípravy nového Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období 2021–2023. Půjde o dokument, který popíše stávající situaci v oblasti sociálních služeb a určí, jakým směrem bychom byli rádi, aby se v následujících třech letech odebral vývoj sociálních služeb v Tišnově a obcích správního obvodu.
Původní časový plán přípravy dokumentu,  zejména v oblasti zapojení veřejnosti a dalších institucí, byl změněn událostmi pandemie koronaviru a opatřeními nouzového stavu. Nyní se jeví situace příznivě a můžeme přistoupit v 2. polovině června 2020 k realizaci tří kulatých stolů, na kterých bychom rádi projednali konkrétní podněty, jež byly v uplynulém období směrem k městu Tišnovu sděleny. Za tímto účelem plánujeme realizaci tří kulatých stolů, které budou zaměřeny na potřeby konkrétních cílových skupin, a to v následujících termínech:

Čtvrtek 11. 6. 2020 16.30–18.30
– Cílová skupina osob s kombinovaným postižením, jejich potřeby a potřeby pečujících osob.
Čtvrtek 18. 6. 2020 16.30–18.30
– Cílová skupina psychotici – potřeby osob s těžkým duševním onemocněním a potřeby pečujících osob.
Čtvrtek 25. 6. 2020 16.30–18.30
– Cílová skupina senioři, jejich potřeby a potřeby pečujících osob.

Tyto kulaté stoly proběhnou v zasedací místnosti budovy radnice města Tišnova, nám. Míru 111 v přízemí. Naším cílem je zajistit na kulatých stolech vyvážené zastoupení z řad potenciálních uživatelů služeb (zejména pak osob pečujících), relevantních poskytovatelů sociálních služeb v regionu či potenciálních poskytovatelů sociálních služeb v regionu a zástupců samospráv obcí. Pokud máte o účast na některém z kulatých stolů zájem, napište na e-mailovou adresu: michal.kudlacek@tisnov.cz (Mgr. Michal Kudláček, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, tel. 549 439 721).

Příslušná hygienická a preventivní opatření se budou v danou dobu řídit platnými předpisy. V případě překročení kapacity jednací místnosti s ohledem na počet osob a platné předpisy bude zvoleno jiné místo konání.

Michal Kudláček, Odbor sociálních věcí

Další článek:
Předchozí článek: