Nový rok 2020 v lomnické škole

Nový rok 2020 v lomnické škole

Od chvíle, kdy se zrodil na ZŠ pěvecký sbor, jsme si pohrávali s myšlenkou uspořádat velký novoroční koncert, a letos se to podařilo. Žáci od října zpívali koledy a cvičili vánoční písně. Tříměsíční práci zúročili hned na několika akcích – u rozsvícení vánočního stromku, na večírku pro seniory a vánočním koncertu ZUŠ, který se koná pravidelně v předvánočním čase v Duhovém sále školy. O lednovém koncertě v zaplněném lomnickém kostele,
na kterém zazněly zpěvy sólové i sborové zpestřené výkony dívek hrajících na flétnu, nelze jen stroze napsat, že byl. Že zaznělo to i ono a diváci  odměnili děti potleskem. To by totiž bylo málo. Byl to nevšední zážitek. Pro děti, rodiče, prarodiče, přátele i učitele.

V květnu loňského roku jsme se poprvé seznámili s mezinárodní organizací Mary’s Meals (Mariina jídla). Její projekt se nám velmi líbil, protože je zaměřen na podporu hladovějících dětí v zemích třetího světa. Je založen na principu – kdo bude chodit do školy a učit se, dostane školní oběd. Dnes organizace živí 1 300 000 tamních dětí. Až doposud se toto neuvěřitelné dílo zakládá jen na obětavé práci dobrovolníků. I naše škola se rozhodla přispět – v „batůžkovém“ projektu jsme připravili a předali několik desítek plně vybavených školních batohů. Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům, kteří se podíleli na úspěšné realizaci celé akce.

V lednu zavítali do naší školy záchranáři Českého červeného kříže z Brna. Nejenže ukázali, jak nejlépe poskytnout první pomoc, ale každý zúčastněný žák si vyzkoušel, jak má reagovat ve vyhrocených situacích, jakými beze sporu jsou dopravní nehoda, zástava srdce a dechu, krvácení a uložení do tzv. zotavovací polohy.

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu společnosti Post Bellum nazvaného Příběhy našich sousedů. Jedná se o práci s žáky II. stupně, kteří se aktivně zajímají o vzpomínky vybraného pamětníka z místa bydliště a ty posléze zpracují (video, audio, foto, výtvarně, publicisticky…). Projekt směřuje k budování a obnovování mezigeneračních vztahů a sousedské vzájemnosti, pochopení minulosti i získání pocitu, že jejich práce je užitečná.

I letos se u nás v Duhovém sále uskuteční regionální recitační soutěž „O botu kocoura Mikeše“ pro žáky 1. stupně. V prvním březnovém týdnu přijaly pozvání k příjemnému poetickému dopoledni i dvě školy z okolí. Žáci ZŠ 28. října z Tišnova jsou již tradičními účastníky. Nově k nám zavítají i recitátoři ze ZŠ Dolní Loučky. Odborná porota, složená z herců a učitelů ZUŠ, bude mít určitě nelehkou úlohu. Ti nejlepší recitátoři se pak hned následující týden utkají o postupová místa v okresním kole Dětské scény, která se letos poprvé bude konat v Tišnově.

Kolektiv pedagogů ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

Další článek:
Předchozí článek: