Deblínská škola žije naplno

Deblínská škola žije naplno

První týden po vánočních prázdninách se vypravila početná skupina žáků na lyžařský výcvik do Karlova pod Pradědem. Čekaly je tu skutečně ideální lyžařské podmínky.
Ve středu 8. 1. se v tělocvičně poprvé sešli budoucí prvňáčci. Tématem první adaptační skupinky bylo Pohyb nás baví. A protože XXXII. letní olympiáda v Tokiu je už za dveřmi, prohlédli si a poskládali olympijskou vlajku, poslechli olympijskou hymnu a vyzkoušeli různé olympijské disciplíny jako skok do výšky, gymnastiku na kruzích, přeskok přes bednu a další. Ve středu 5. 2. proběhla druhá adaptační skupinka Knížka je náš kamarád, kde si budoucí prvňáčci poslechli příběh Ferdy Mravence. O tomto hrdinovi si pak dle vlastních představ vyrobili malou knížku. (Kateřina Klímová, Jana Šnévajsová, Hana Trtílková)

V pátek 10. 1. se žáčci z 1. B vydali po stopách loupeživých zbojníků, kteří dříve obývali lesy v okolí Deblína až k Tišnovu. Nejprve hledali jejich stopy na cestě za Deblínem, přečetli si nápis na kamenném křížku, poslouchali vítr a také se schovávali jako praví loupežníci. Tajná mapa je zavedla až do kostela sv. Mikuláše, který odemkli velkým klíčem a tam objevili velký betlém. Za doprovodu varhan si zazpívali píseň My tři  králové a někteří si hru na varhany také vyzkoušeli. Nakonec je mapa zavedla nedaleko kostela na loučku, kde děti hledaly poklad loupežníků. A protože se jim ze začátku moc nedařilo, museli uspořádat válečnou poradu a rozdělit si místa, kde budou hledat. Jestli se ptáte, zda žáčci poklad našli, tak ano. A co všechno se tento den naučili? Třeba poznat některá zvířata podle stop, hledat v mapě, něco z historie města Deblína a také to, že jsou jeden tým a spolupráce je super. (Monika Semerádová)

V pondělí 13. 1. se zástupci školního parlamentu setkali ve sborovně základní školy se starostou městyse Deblín panem Jiřím Vitanovským. Panu starostovi poděkovali za jeho zájem o školu a spolupráci. I pan starosta nešetřil slovy chvály směrem k žákům, především pak za jejich velkou pomoc při podzimním hrabání listí na místech, kde bylo v obci potřeba. Další spolupráci, kterou by od žáků v budoucnu uvítal, je pomoc při jarním sázení stromků po kůrovcové kalamitě. Mezi oběma stranami došlo k vzájemné shodě o potřebě udržovat v obci pořádek. Následovala diskuse nad jednotlivými body, které měli žáci předem připravené. Na pátečním zasedání žákovského parlamentu pak došlo k reflexi pondělního setkání s panem starostou. Parlamenťáci si mezi sebe rozdělili zodpovědnost za splnění konkrétních úkolů, které z diskuse s panem starostou vzešly. (Eva Bartesová,
Hana Šolcová)

V rámci třídního projektu Zero waste žáci 5. B vyhlásili soutěž o nejméně zabalenou svačinu. Porota hodnotila způsob zabalených svačin, ale i počet plastů v odpadkových koších v jednotlivých třídách, za které se udělovaly trestné body. Suverénním vítězem se stala 5. A. Z celkově 17 dětí přítomných ten den ve škole mělo ekologicky zabalenou svačinu 16 z nich. Děti upekly vítězům sladkou odměnu, nakreslily diplom a společně se sešly, aby pořádající třída předala vítězům odměnu a pogratulovala jim. Žáci 5. B se rozhodli rozšířit tento třídní projekt o aktivitu spojenou s pomocí  Austrálii, kterou zasáhly velké požáry. Celá třída zhlédla mnoho zpráv, novinových článků, videí a tímto tématem se bezmála měsíc zabývala v hodinách Náš svět. Kdo měl potřebu pomoci, mohl přispět do kasičky umístěné ve vestibulu školy. Vybrané peníze byly zaslány na účet veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“, který zřídila Zoo Praha. (Kateřina Hortová a žáci 5. B)

Ve čtvrtek 30. 1. dostávali své první vysvědčení žáčci prvních ročníků. U slavnostního předávání byli přítomni patroni z 9. třídy, kteří svým malým kamarádům jejich slovní hodnocení přečetli. Popovídali si o tom, co děti za první pololetí zvládly, co je bavilo a na čem je ještě třeba dále pracovat. Poté patroni doprovodili prvňáčky do jídelny, kde společně poobědvali. (Eva Bartesová)

V úterý 14. 1. se žáci 1. stupně díky anglickému divadlu seznámili s postavou Mad profesor. Velmi je pobavil svým vystoupením a bláznivými pokusy. Ve čtvrtek 6. 2. jsme pak na naší škole přivítali skutečné fyzikální divadlo ÚDIF. Děti nejen viděly zajímavé efekty, ale také se dozvěděly, jak tyto efekty vyrobit a proč takto fungují.

Velkou událostí dne 7. 2., především pro naše deváťáky, byl XI. Školní ples s velkým úspěchem pořádaný již podruhé ve Veverské Bítýšce. Našim budoucím absolventům to velmi slušelo. Opět nechyběla slavnostní polonéza, pasování na budoucí absolventy, kouzelník, hra o ceny a samozřejmě půlnoční překvapení deváťáků, tentokrát v podobě tanečních kreací na hudební skladby v průřezu posledních sedmi desetiletí.

A spousta dalších podnikavých aktivit se u nás přihodila, ale o tom zase až příště.

Kolektiv autorů ZŠ a MŠ Deblín (sběr příspěvků Hana Šolcová)

Další článek:
Předchozí článek: