Přístav pomoci

Přístav pomoci

Domov pro seniory Předklášteří

Vážení čtenáři, rádi bychom vám na následujících řádcích představili Domov pro seniory Předklášteří. Architektonicky výraznou stavbu domova lze jen těžko přehlédnout. Z dálky nebo z leteckého pohledu vypadá budova jako velká loď. To byl i skutečný záměr architekta. Při svém dokončení byla dokonce nominována na cenu „Stavba roku 2002“.
Oficiální název organizace je Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace. Dříve zažité spojení „Domov důchodců“ už opravdu nepoužíváme. Domov sídlí v hezkém prostředí na ulici Šikulova v Předklášteří v těsné blízkosti města Tišnov. Jedná se o bezbariérový objekt. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Byť je domov jedna budova a má jeden název, poskytuje dvě sociální služby. Jedna sociální služba se jmenuje Domov pro seniory a druhá Domov se zvláštním režimem. Obě tyto sociální služby spojuje společný znak, kdy pečují o seniory v nepříznivé sociální situaci, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností sebeobsluhy, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a nedokáží ani s pomocí rodiny či pečovatelské služby zůstat ve svém přirozeném prostředí ve svém domě či bytě.

V čem se tedy od sebe obě námi poskytované sociální služby liší?
Domov se zvláštním režimem je určen seniorům, kteří dosáhli věku 55 let a na jejich problémech má velký podíl to, že trpí stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence. Laicky řečeno, v Domově se zvláštním režimem se staráme o „popletené“ seniory, kteří se časově, místně i jinak špatně orientují. Jelikož péče o osoby nemocné demencí (Alzheimerova choroba, stařecká demence apod.) s sebou přináší speciální přístupy, specifické odborné metody a režim, nazývá se služba Domov se zvláštním režimem.

V Domově pro seniory jsou senioři „nepopletení“, kteří dosáhli věku 60 let. Ale i oni potřebují trvalou a náročnou péči a pomoc druhé osoby.

Celková kapacita domova je 84 klientů. Oddělení, kde jsou klienti s demencí, má 32 lůžek – 26 pro ženy a 6 pro muže. Zbývajících 52 lůžek je pro seniory bez demence na službě Domov pro seniory a opět větší část je obsazena ženami. Poskytujeme ubytování většinou na dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením. Máme také 12 jednolůžkových pokojů, ale pouze na službě Domov pro seniory.

Jak už bylo uvedeno, všichni naši klienti jsou odkázáni na pomoc druhých. Tato jejich potřebnost reflektuje také výši příspěvku na péči, který pobírají. Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou vyplácí každý měsíc úřad práce a má potřebnému člověku finančně pomoci k zajištění – nákupu potřebné sociální služby. Český systém státní sociální podpory rozlišuje čtyři stupně příspěvku na péči. Naši klienti pobírají příspěvek na péči převážně ve dvou nejvyšších stupních, tedy třetí, popř. čtvrtý stupeň. O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném úřadu práce a lze ho využívat na hrazení sociální služby nejen v pobytovém zařízení, jako je to naše, ale i když senior zůstává v domácím prostředí. Mít tento příspěvek již vyřízený je pro proces přijetí určitě výhodou, ale neznamená to ovšem, že se nezačneme starat o seniora dříve, než mu bude příspěvek na péči přiznán. Pro nás je především důležité, v jak nepříznivé sociální situaci se senior skutečně nachází. Poskytovat sociální službu můžeme seniorovi i zcela bez příspěvku. O ten následně po přijetí pomůže zažádat naše sociální pracovnice.

Je třeba zdůraznit fakt, že žádosti do domova přijímáme pouze od seniorů, jejichž stav již vyžaduje stálou péči a jsou aktuálně naší cílovou skupinou. Pryč je již doba, kdy sociální pracovnice evidovaly všechny žádosti, které do domova přišly a mnohé z nich byly tzv. pojistkou do budoucna na horší časy. I přes tento nový regulační mechanismus se evidence žadatelů stále rozrůstá. Důvodů je několik. Zvyšuje se úroveň zdravotní péče, prodlužuje se délka života, populace stárne, do důchodu se odchází později, a tudíž děti, které se dříve staraly o své rodiče, nyní chodí ještě do práce a živí svoje děti… Ale to už je téma na jinou, sociologickou debatu.

Tolik na úvod o tom, jaké sociální služby se v Domově pro seniory v Předklášteří poskytují. V příštím čísle představíme další podrobnosti ze života seniorů v našem domově. Více se také dovíte na našich webových stránkách www.domovpredklasteri.cz.

Alexandra Foukalová

Další článek:
Předchozí článek: