Letní příměstské tábory pro předškolní děti

Letní příměstské tábory pro předškolní děti

Tábory budou probíhat v prostorách Rodinného centra Studánka, Riegrova 318, Tišnov. K dispozici je tělocvična, herna a uzavřené hřiště s herními prvky. Kapacita každého tábora je 12 dětí, o které se starají dvě zkušené vedoucí, převážně s pedagogickým vzděláním. Každý tábor má svoje téma – celotáborovou hru. V rámci tábora chodí vedoucí s dětmi na vycházky po blízkém okolí, naším cílem je, aby děti trávily co nejvíce času venku. V rámci programu dále děti hrají různé námětové či didaktické hry, tvoří a vyrábějí.

Příměstské tábory jsou určeny pro děti od 4 do 7 let, které mají zkušenost se „školkovým“ režimem. Prvňáčky bereme pouze v případě, že mají na táboře mladšího sourozence. Po zkušenostech z loňských let víme, že tříleté děti tábor ještě nezvládnou, i když třeba chodí od 2 let do předškolního zařízení. Program na táboře je fyzicky náročný (dlouhé vycházky, hry v lese), je motivován celotáborovou hrou a není prostor pro zvládání adaptačních úskalí (dítě nebude ve své školce, budou zde jiné paní učitelky i děti).

Program je zajištěn v době od 7.00 do 16.00 hodin. Dítě je potřeba dovézt nejpozději do 8.00 a vyzvednout mezi 15.00 a 16.00. Zajištěna je celodenní strava (oběd, 2 svačiny) a pitný režim. Cena tábora je 1 950 Kč (zahrnuje stravu, pitný režim, materiál, odměny a vstupné).

Zvažte, na kolik táborů své dítě přihlásíte. Nedoporučujeme přihlašovat děti na více jak dva tábory, nejlépe ani ne v týdnech hned po sobě. Motivace účastnit se programu na druhém táboře bývá z našich zkušeností nízká.

Přihlašování bude probíhat výhradně elektronicky na našich webových stránkách www.studanka-tisnov.cz od úterý 17. 3. 2020 od 8.30 hodin.

Termíny a témata táborů:
13.–17. 7. Z pohádky do pohádky
20.–24. 7. Putování se skřítky
27.–31. 7. Lesní řemeslníci
3.–7. 8. Ať žijí rytíři
10.–14. 8. Já s písničkou jdu jako ptáček…
24.–28. 8. Cesta do pravěku

Kontaktní osoba:
Kateřina Hromčíková,
studanka.tisnov@gmail.com,
777 706 723

Kateřina Hromčíková

Další článek:
Předchozí článek: