ZÁPIS DO ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DO ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do základních škol v Tišnově

Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do ZŠ Smíškova a ZŠ nám. 28. října proběhne v pondělí 20. dubna od 14 do 17 hod.

V uvedených základních školách bude probíhat letos poprvé proces zápisu žáků k základnímu vzdělávání do prvních tříd obdobně jako v tišnovských mateřských školách v předchozích letech, a to prostřednictvím Systému pro podporu přijímacího řízení do ZŠ, ve kterém si rodiče vytvoří žádosti elektronicky. Systém pro vytváření žádostí bude spuštěn od pátku 20. 3. do pátku 17. 4. 2020. Rodiče vyplní žádost o přijetí (nebo pro odklad) elektronicky, následně ji vygenerují a vytisknou. Po 17. 4. 2020 bude systém pro všechny uzavřen a nebude možné žádosti generovat. Žádosti mohou zákonní zástupci podat do obou uvedených škol, do každé musí být žádost vytištěná a osobně odevzdaná 20. 4. 2020.

Žádost se vyplňuje na webu zapiszs.tisnov.cz. V případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, žádost Vám pomůže zpracovat pracovnice Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov Ing. D. Švecová v úřední dny a po telefonické domluvě na čísle 549 439 824.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, předá pověřené pracovnici vyplněnou žádost o přijetí nebo o odklad (k žádosti o odklad je nutné přiložit i doporučení dětského lékaře a doporučení školského poradenského zařízení – SPC či PPP) a předloží ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce předá tento úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz) a rodný list dítěte. Pokud se nemohou rodiče s dítětem ze závažných důvodů v den zápisu do školy dostavit, domluví si telefonicky (viz webové stránky škol) náhradní termín. Nejpozději však tak, aby byla dodržena zákonná lhůta pro zápis (1.–30. 4.).

Další podrobnější informace o organizaci zápisu, počtech přijímaných žáků, spádovosti ulic, termínu zveřejnění přijatých žáků, kritériích pro přijetí aj. najdete na webových stránkách škol nebo na stránkách Městského úřadu Tišnov: www.zssmiskova.cz, www.tisnov-zs28.cz, zapiszs.tisnov.cz.

Petra Kappelová

Další článek:
Předchozí článek: