Jiří Štourač – Silentium

Jiří Štourač – Silentium

Malíř Jiří Štourač (malba a kresba) zvolil pro svoji výstavu v Podhoráckém muzeu v Předklášteří (3. 3. – 13. 4. 2020), které sídlí v prostorách bývalého proboštství cisterciáckého kláštera Porta coeli, název „Silentium“ – tedy Ticho. Autor tímto názvem odkazuje k atmosféře kláštera, kde ticho, klid a rozjímání jsou ideálním vnitřním stavem. Toto meditativní rozpoložení je vlastní také malířově osobnosti a z něj vyrůstají jeho obrazy. Představme si místo, kde maluje – venkovský dům na Vysočině, kde je tak trochu v ústraní. Dále ateliér s velkým oknem, kterým dovnitř padá dost jasného světla. A pak ticho v mysli, kdy se myšlenky a představy ustálí a na povrchu vypluje to, co je důležité. A tak je to také na obrazech Jiřího Štourače – jsou v dobrém slova smyslu střídmé, ale v žádném případě jednoduché. Je na nich jen to podstatné – postava, předmět, prostor a světlo. Malíř však dokáže projít zrcadlem reálného světa až za jeho povrch, kde nachází důležité významy, které na sebe mohou brát všední podobu. Jiří Štourač využívá klasické umělecké žánry zátiší nebo portrétu a vyjadřuje tím přesvědčení, že se umění nemusí příliš vzdalovat od neokázalého záznamu světa kolem nás, když právě v něm můžeme najít vše podstatné. Nemá potřebu popírat tradici realistického zobrazení v umění, i když konečné vyznění scén na jeho obrazech může být vzdálené reálné zkušenosti a má spíše podobu vnitřní vize nebo utkvělé vzpomínky. Malíř zůstává na některé postavy a principy z historie umění intuitivně napojený. Inspirativní jsou pro něj mistři rané renesance, metafyzická malba Giorgia de Chirica nebo Jan Zrzavý. Je vidět, že malby i kresby Jiřího Štourače obsahují mnoho momentů k zamýšlení, ale jejich rozumové čtení by nemělo přehlušit jejich bezprostřední vizuální působení. Jak řekl malíř Balthus, další umělecký blíženec Jiřího Štourače: „Slova by neměla narušit ticho malby.“ Tak tedy – silentium. Pokud však budete chtít poznat autora nevšedních maleb blíže, přijďte do Podhoráckého muzea v neděli 22. 3. v 15 hodin, kdy vás výstavou provede samotný malíř a kurátorka této expozice.

Hana Fadingerová

Další článek:
Předchozí článek: