Poděkování

Poděkování

Milí dárci, koledníci a přátelé tříkrálové sbírky, chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste v prvních týdnech nového roku otevřeli svá srdce a podpořili tříkrálovou sbírku – ať už jako dobrovolníci v tříkrálové koruně, nebo jako dárci, kteří do charitních pokladniček věnovali svůj příspěvek. Velmi si vážíme také pomoci farností, zástupců
městských a obecních úřadů a všech, kteří pomáhají sbírku organizovat.

Tišnovské děkanství má více než 1400 králů
Tříkrálová sbírka probíhá v zimě a počasí bývá nestálé. Koledníci se však i přes častou nepřízeň počasí vydávají do ulic a přináší tříkrálové poselství do našich domovů. Neodradilo je ani letošní náledí, které se o prvním lednovém víkendu objevilo, a do ulic letos vyrazilo více než 1400 koledníků. Děkujeme za vlídná přijetí a laskavá slova pro naše koledníky, děti pak s radostí nasazují tříkrálovou korunu a sbírka probíhá v radostném duchu.

Výtěžek tříkrálové sbírky se převážně vrací do regionu
Tříkrálová sbírka a její výtěžek ukazují,  jak velkorysé a velké srdce u nás lidé mají. Ukazují, že nám není lhostejný osud potřebných lidí. Výtěžek tříkrálové sbírky se z převážné části vrací do oblasti, kde byly finanční příspěvky vybrány a Oblastní charita Tišnov tak může pomáhat lidem, kteří její pomoc v regionu potřebují.
Díky vašim štědrým darům jsme v loňském roce mohli například zakoupit nový automobil pro domácí hospicovou péči, dofinancovat nákup automobilu pro pečovatelskou službu, podpořit bezplatné sociální a právní poradenství pro občany Tišnovska a Kuřimska nebo přispět na provoz charitní záchranné sítě.
V době uzávěrky Tišnovských novin ještě probíhalo sčítání sbírky na jednotlivých obcích.
Výtěžek tříkrálové sbírky můžete sledovat na stránkách Oblastní charity Tišnov (www.tisnov.charita.cz).
Ať radostné tříkrálové poselství naplní naše srdce i domovy láskou a pokojem.
Velké díky všem.

Pavla Caudrová, koordinátorka tříkrálové sbírky

Další článek:
Předchozí článek: