60 let od založení SŠ a ZŠ Tišnov

60 let od založení SŠ a ZŠ Tišnov

Rozhovor s panem ředitelem Maškem

Pane řediteli, můžete představit Vaši školu, která v letošním školním roce oslaví šedesátileté výročí svého založení?
Ve svých počátcích škola reagovala na společenskou potřebu výchovy mládeže, orientovala se zejména na odbornou přípravu budoucích traktoristů. V 80. a 90. letech minulého století se vzdělávací nabídka rozšířila o opraváře zemědělských strojů, automechaniky, rodinnou školu, která byla určena zejména pro dívky, přibylo rovněž nástavbové studium.

Jaké učební obory škola nabízí?
Poskytujeme vzdělání v učebních oborech opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel a ošetřovatel se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby.

Kde žáci vykonávají odborný výcvik?
Naše škola má v Tišnově dílenský areál pro technické obory, úzce spolupracujeme s firmou BISO Schrattenecker, žáci druhého a třetího ročníku si osvojují činnosti v různých firmách, například AUTO DOLI s. r. o., Agro Záblatí, a. s., AGROTEC servis s. r. o., Autosalon HORA CZ a. s. Žáci oboru ošetřovatel ve druhém a třetím ročníku získávají odborné znalosti v širokém spektru zdravotních a sociálních pracovišť. Patří k nim Nemocnice Tišnov, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, chirurgické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, hospic svaté Alžběty, domov pro seniory v Předklášteří a na Žernůvce, pečovatelská služba v Tišnově, chráněné bydlení
ve Skryjích a rodinné centrum Studánka.

Vaše škola má vlastní jídelnu. Je otevřena i pro veřejnost?
Ano, nabízíme stravování pro veřejnost. Lidé se mohou za příznivou cenu naobědvat v naší školní jídelně, případně si oběd odnést.

Na co se budete soustředit v dalších letech?
Chceme vzdělávací nabídku orientovat výlučně na učební obory. Opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel a ošetřovatel
mají na naší škole dlouholetou tradici. Ve spolupráci se zřizovatelem chceme naši vzdělávací nabídku rozšířit o další učební obory, a to kuchař–číšník a kadeřník. Ve všech oborech vzdělávání nabízíme formu ročního zkráceného studia pro dospělé. Rovněž nepřestaneme usilovat o další zvelebení
dílenských a učebních prostor a vybavenosti školy. Důležitou prioritou je intenzivní zapojení školy do dění města Tišnova a prostřednictvím ředitele do činnosti Sdružení učňovských zařízení ČR.

V minulém školním roce jste získal titul Magister Optimus. Co pro Vás toto ocenění znamená?
Tohoto titulu si velmi vážím, protože jsem byl navržen svými kolegy a pokládám jej za ocenění své dosavadní pedagogické činnosti.

Co považujete za svůj největší úspěch?
To, že se podařilo v době optimalizace sítě škol naši školu udržet a zkonsolidovat. Velmi mě těší, že škola plní své poslání, stará se o děti potřebné na základní škole a vychovává slušné a pracovité lidi na střední škole. Současně velmi oceňuji dobré vztahy na pracovišti a spolupráci
svých kolegů.

Poslední měsíc roku 2019
„Vánoce jsou svátky, kdy lidé jako hvězdy svítí jeden pro druhého.“
S přípravou na vánoční besídku jsme začali už poslední týden v říjnu. Z oken naší školy se pak ozývaly písně a známé i méně známé vánoční koledy. Nacvičování besídky zabralo veškerý čas v hudebních výchovách.
Do programu jsme zařadili písničky od skupiny Mirai (Chci tančit), Škwor (Síla starejch vín), od Marka Ztraceného (Snad se něco stane) a jako každý rok i písničku z autorské dílny Uhlíř/Svěrák (Ať smolařům je hej). Ve vánoční atmosféře nesmějí chybět i vánoční koledy. Vybrali jsme známé – „Pásli ovce valaši“, „Štědrej večer nastal“, „Štěstí, zdraví, pokoj svatý“ i ne tak často zpívané „Slyšte, slyšte, pastuškové“ a na závěr besídky „Den přeslavný“. I letos jsme do programu zařadili spoustu básniček a říkadel s vánoční i zimní tematikou.
V úterý 17. prosince náš sbor složený z žáků základní školy, doplněný studentkami střední školy obor ošetřovatelka, navštívil Domov pro seniory v Předklášteří, kde má naše vystoupení již letitou tradici. Senioři i zaměstnanci byli potěšeni nejen programem, ale i drobnými dárky, které děti vyrobily. Slzy v očích seniorů byly důkazem, že besídka všechny potěšila.
Hlavní vystoupení pro rodiče a přátele se uskutečnilo v hudebně naší školy 18. prosince. Před programem vánoční besídky si hosté prohlédli výrobky našich dětí vytvořené s paní učitelkou v keramické dílně. I když tréma byla obrovská, pokaždé děti sklidily bouřlivý potlesk. Ostatně potlesk a úsměvy v očích jsou tou největší odměnou za tvrdou práci.

Hana Strelowová, Jana Bártová

Další článek:
Předchozí článek: