Praotec Čech, kroje, dravci, hračky…

Praotec Čech, kroje, dravci, hračky…

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, na rok 2020 uspořádá celou řadu výstav a akcí. Hned v únoru to bude ve spolupráci s Divadlem Strom z Brna divadelní představení pro děti, pohádka Hrnečku, vař! Jde o doprovodnou akci k výstavě Jídlo zimního času, konat se budou dokonce dvě představení, a to v neděli 9. 2. ve 14.00 a v 15.30 hodin.
Březen otevře jako každoročně muzeum výtvarnému umění. Výstava Jiří Štourač – Silentium (malba a kresba) seznámí návštěvníky s tvorbou malíře Jiřího Štourače z blízké Vysočiny, v jehož malbách a kresbách je cítit meditativní atmosféra a duchovní motivy. Termín: 3. 3. – 13. 4.
Oproti tomu v dubnu se můžeme těšit na výstavu Dravci České republiky, která představí všechny druhy tohoto ptačího řádu na našem území. Termín: 21. 4. – 18. 10.
Muzejní noc 16. 5. bude ve znamení dávných příběhů. V tento večer se otevře výstava Staré pověsti české a moravské, kde se samozřejmě objeví některé z pověstí místních. Příchod Slovanů nebo Velkomoravská říše, to jsou témata opředená tajemstvím. Některé exponáty – loutky – zapůjčilo
brněnské Divadlo Radost, výstavu doprovodí divadelní představení a soutěž pro děti. Výraznou měrou bude interaktivní, dotyková i hravá, nejen pro nejmladší návštěvnickou generaci. Potrvá do 1. 11.
Katolická vzdělávací jednota v Tišnově pod ochranou sv. Josefa oslaví 120 let s tímto názvem, muzeum historii spolku vzpomene panelovou výstavou. V této souvislosti je v široké spolupráci plánované setkání krojovaných zástupců z Tišnovska, kteří obnovují místní lidový oděv patřící k našemu regionu. Setkání se bude konat jako součást programu pouti v Předklášteří 7. června. Výstava končí 28. 9.
Rozdíl podoby areálu kláštera Porta coeli z přelomu důležitých let 1989/1990 zachycený objektivem fotoaparátu bude k zamyšlení na výstavě Porta coeli 1990. Nad fotografiemi se uskuteční beseda. Termín výstavy: 10. 11. 2020 – 23. 2. 2021.
Do příštího roku vyústí také závěrečná letošní výstava Hračka v dřevě ukrytá, kde návštěvník uvidí historické i moderní pojetí hraček z tohoto tradičního materiálu. Rovněž k ní připravují muzejníci doprovodné kulturní pořady. Termín: 24. 11. 2020 – 31. 1. 2021.

Irena Ochrymčuková

Další článek:
Předchozí článek: