Informace z MěKS Tišnov

Informace z MěKS Tišnov

Všichni na jednom místě
Na sklonku loňského roku se nám podařilo dokončit dlouho plánované stěhování celého týmu Městského kulturního střediska do prostor kanceláří nad kinem. Do jedné části se přesunulo vedení MěKS (ředitel, sekretariát a ekonomický úsek) z bývalých kanceláří z Mlýnské ulice; v druhé části se díky podpoře vedení města podařilo upravit prostory, v nichž vzniklo zázemí pro redakci médií. V rámci prostor redakce médií vzniklo studio Tišnovské televize, které se sem přestěhovalo z Inspira, a současně zázemí pro redakci Tišnovských novin. Pro lepší orientaci přikládáme seznam pracovníků redakce médií MěKS.

Média v MěKS
Tišnovské noviny – redakci tvoří:
• Vladimír Vecheta – redaktor/editor – je zodpovědný za skladbu TN a na něj se můžete obracet s příspěvky do TN, jeho e-mail je: noviny@kulturatisnov.cz
• Václav Seyfert – externí redaktor – zpracovává články do TN
• Jiří Dvořák – externí spolupracovník – zaměstnanec úřadu města Tišnov, zodpovědný za přípravu článků z vedení a úřadu města
• Pavel Hanák – vedoucí střediska TN a TTV

Tišnovská televize – redakci tvoří:
• Zlata Ptáčková – redaktorka TTV – je zodpovědná za skladbu TTV a plánování výroby a na ni se můžete obracet s náměty na natáčení, její e-mail je: televize@kulturatisnov.cz
• Pavel Navrátil – pracovník TTV
• Libor Šmatelka – pracovník TTV

Reklama v médiích
Inzerce do TN a TV reklamy do TTV
• Lenka Šebečková – je zodpovědná za příjem inzerce do TN a video reklamy do TTV. V případě vašeho zájmu o reklamu v TN a TTV se na ni můžete obrátit na e-mail: reklama@kulturatisnov.cz
Vzpomínky v TN
• TIC (Turistické a informační centrum) na náměstí Míru 120 je místem, kde si můžete objednat Vzpomínky na vaše blízké v Tišnovských novinách, e-mail je: tic@kulturatisnov.cz
Kinoreklama v Kině Svratka
• Eva Chvalkovská – vedoucí Kina Svratka je zodpovědná za příjem kinoreklamy, její e-mail je: kino@kulturatisnov.cz

Výlep plakátů
• TIC (Turistické a informační centrum) na náměstí Míru 120 je místem, kde si můžete objednat výlep plakátů na plochách svěřených do správy MěKS, e-mail je: tic@kulturatisnov.cz

Pronájmy techniky a zabezpečení akcí
Pronájem pódia
Od letošního roku přešlo do správy MěKS i zajištění stavby městského podia. V termínech, které nekolidují s významnými akcemi města, je možné si pódium pronajmout.

Pronájem zvukové a osvětlovací techniky
MěKS má ve svěřeném majetku rovněž rozsáhlé zvukové a osvětlovací technologie. Pokud byste si potřebovali pronajmout kvalitní ozvučovací aparaturu a nasvítit vaše akce, můžete tuto techniku využít. Součástí pronájmu je i personální zajištění zvukařských a osvětlovačských prací. Pro více informací kontaktujte Lenku Šebečkovou na e-mailu: lenka.sebeckova@kulturatisnov.cz.

Kavárna
Během února 2020 plánujeme znovuotevřít kavárnu u kina. Jedná se o dlouho plánovaný přesun kavárny z Muzea města Tišnova do prostor kavárny u kina. V současné době dokončujeme drobné úpravy prostoru, dovybavujeme kavárnu nábytkem. V budoucnu kavárna nabídne návštěvníkům mimo standardní nabídku i degustační večery, ale také kulturní program ve formě autorských čtení a malých koncertních vystoupení.

Jan Brdíčko, ředitel MěKS Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: