Je možné změnit výši výživného?

Je možné změnit výši výživného?

Milí rodiče, vánoční svátky jsou obdobím radosti, ale pro mnohé se jedná o časy finančně náročné. O to více se to dotýká rodičů samoživitelů. Nabízí se otázka, zda by vaši situaci nevyřešilo zvýšení výživného. V případě, že jste si s druhým rodičem stanovili výši výživného dohodou, můžete se pokusit stejným způsobem vyjednat i jeho případné zvýšení. Je-li však výživné přiznáno soudem a dohoda nepřichází v úvahu, je nutné návrh na zvýšení podat k soudu, který o přiznání rozhodl naposledy.
K jakým okolnostem soud při stanovení výživného přihlíží? Na jedné straně zkoumá odůvodněné potřeby dítěte, na straně druhé pak schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Vždy v takové situaci zohledňuje zásadu, že životní úroveň dítěte má být téměř shodná s životní úrovní rodičů.
V jakém případě může ke změně výživného dojít? Občanský zákoník takovou situaci nazývá změnou poměrů na straně dítěte. Se vzrůstajícím věkem dítěte se zpravidla zvyšují i jeho potřeby, a to v určitých milnících jeho života. Změnou poměrů však nemusí být jen nástup do mateřské, základní či střední školy, ale také nové mimoškolní zájmové aktivity či změna zdravotního stavu.
Jakou výši výživného lze očekávat? Výše výživného je individuální, nelze tedy s přesností tvrdit, že soud rozhodne o takové či jiné výši. Orientačně je však možné vzít zavděk doporučující tabulkou vypracovanou Ministerstvem spravedlnosti ČR, případně využít kalkulačku na stránkách www.vasevyzivne.cz.
Vyživovací povinnost rodičů k dětem definitivně končí ve chvíli, kdy je dítě schopno se samostatně živit. Zánik této povinnosti tak není nikterak vázán na věk dítěte, ani na dovršení plnoletosti, ani věku 26 let. Obecně tedy ve chvíli,
kdy dítě začíná samostatně pracovat.
Na závěr je třeba mít na paměti, že soud při stanovování výše výživného přihlíží také k možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům rodiče. Případná dlouhodobá ztráta zaměstnání či vznik další vyživovací povinnosti tak může být další okolností, na základě které může soud výši výživného zvýšit, ale i snížit. Poradna Porta, se sídlem Ráboňova
116, pomáhá lidem v oblasti práva rodinného i dalších oblastech. Neváhejte se na nás telefonicky (+420 731 453 275)
či mailem (poradna@tisnov.charita.cz) obrátit a domluvit si u vedoucí poradny Mgr. Evy Urbánkové osobní schůzku. Služba je poskytována zcela bezplatně.

Nikola Chábová, Poradna Porta

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno Jihomoravským krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je realizována za finanční podpory města Tišnova.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno z prostředků EU.

Další článek:
Předchozí článek: