Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Dobrý den, neuvažuje město o přemístění kluziště na hřiště ZŠ 28.října? Už jen z důvodu možnosti kluziště řádně osvětlit, možnosti pokračování bruslení s hokejkou, a i lepšímu parkování (neustále stížnosti místních obyvatel.) Kluziště by zde mohlo být i větší, a proto bychom nemuseli stát fronty na bruslení tolikrát marně. Pavel Novák
Dobrý den pane Nováku, děkuji za námět. Vybudování multifunkčního hřiště včetně chladící technologie, která je z větší části umístěna v zemi, je finančně náročné a přemístění na jiné místo není možné. O zbudování dalšího kluziště vzhledem k pořizovacím nákladům a měsíčním nákladům na provoz zatím neuvažujeme. Bloky k bruslení jsou vytíženy různě, některé více, některé méně. Je pravdou, že v posledních dnech je zájem bruslařů
velký – je vidět, že je kluziště oblíbeným místem našich obyvatel, za což jsme moc rádi.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, uvažuje se o výsadbě zeleně ve spodní části ulice Dlouhá? V jarních a letních měsících je zde v důsledku husté dopravy a nedostatku zeleně velká prašnost. Děkuji za odpověď. Zdeňka Kalášková
Dobrý den, zelené plochy před bytovými domy od křižovatky Dlouhá × Formánkova směrem na ulici Černohorskou jsou v soukromém vlastnictví.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět, proč byly vykáceny stromy (višně) na ulici Hybešova? Byly sice staré, ale vypadaly zdravě. Děkuji za odpověď. Kateřina Ondrová
Višně na ulici Hybešova byly posouzeny soudním znalcem, který konstatoval, že je kriticky snížena odolnost větví a celých stromů zejména vůči poryvům větru a je zde vysoké riziko zřejmého a bezprostředního ohrožení provozní bezpečnosti. Z těchto důvodů doporučil, s výjimkou 2 stromů, jejich pokácení. Odbor životního prostředí kácení povolil. Na ulici bude provedena náhradní výsadba.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Dobry den, zajímalo by mně, kdo má na starosti ošetření komunikací v Tišnově? Konkrétně se mi jedná o toto: o 3. adventním víkendu jsem byla ve městě ráno nakupovat. Pršelo a zároveň vše namrzalo. V místech mezi Albertem, Tišnovskou rychtou a Tescem to všude klouzalo – jak chodníky tak místy i vozovka. Po nějaké údržbě ani památky. Dále bych chtěla vysvětlit, z jakého důvodu je v místě, které zmiňuji výše – prostor průjezdu od Tišnovské rychty k Albertu (u nově postavených bytových jednotek) z obou stran zaskládán zaparkovanými auty? Pokud se nepletu auta zde parkovala pouze z jedné strany vozovky, protože na druhé straně vozovky je chodník. Na něm také parkovala auta, takže chodci museli procházet po zledovatělé vozovce a proplétat se mezi projíždějícími auty. Nepřijde mi to zrovna jako šťastné řešení – jedná se podle mě o poměrně dost frekventovanou část města. Děkuji za vysvětlení. I. Chaloupková
Vážená paní Chaloupková, ošetření komunikací v Tišnově má podle jednotlivých kategorií pozemních komunikací na starosti město Tišnov a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Ošetření tzv. místních komunikací má ve své gesci Oddělení komunálních služeb, jehož vedoucím jsem já. Úlohou zimní údržby místních komunikací a ostatních veřejných prostranství je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka veřejného prostranství na straně druhé. Dle Plánu zimní údržby jsou místní komunikace a veřejná prostranství rozdělena do 3 pořadí důležitosti: 1. se prohrnuje a posypává do 3 hodin po skončení sněžení nebo vzniku náledí, 2. do 6 hodin a 3. do 12 hodin. Vyhlašování pohotovostí zaměstnancům Oddělení komunálních služeb v době pracovního volna je určováno především předpovědí počasí v dané oblasti (Tišnovsko) a vyhlašuje se vždy v pátek na následující víkend. Na víkend 14. až 15. prosince byla předpověď počasí poměrně příznivá tím, že teploty se v Tišnově měly v noci pohybovat od jednoho až do dvou stupňů Celsia nad nulou a především nebyly hlášeny žádné srážky. V neděli v šest hodin
ráno byla skutečná teplota jeden stupeň nad nulou, následně v půl sedmé klesla teplota na nulu, začalo mrholit, díky čemuž především prochladlé části komunikací a chodníků ze zámkové dlažby začaly v některých částech města namrzat. Vzhledem k tomu, že nebyla na tento víkend vyhlášena pohotovost z výše uvedených důvodů, nebylo možné nastalou situaci ihned řešit. V deset hodin dopoledne došlo k úbytku srážek a mírnému oteplení
a namrzlé plochy se rozpouštěly.

Jaroslav Kopáček / vedoucí Oddělení komunálních služeb Odboru správy majetku

Dobrý den, ulice Moukova je jednosměrnou pozemní komunikací v režimu obytné zóny vymezené dopravním značením. Obytná zóna nezná pojem chodník, protože chodníkem je celá obytná zóna, mimo místa vyhrazená a vyznačená pro parkování vozidel. V obytné zóně je rychlost jízdy povolena max. do 20 km/hod. a řidiči musí brát ohled na chodce, stejně tak jako chodci nemohou blokovat projíždějící vozidla. Pokud tomu tak není, jedná se o selhání jedinců, což je naprosto běžný jev nejen v dopravě, ale i v jiných oblastech lidského soužití, bohužel.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Texty jsou v původním znění, tak jak byly dodány a uvedeny na www.tisnov.cz/otazky-odpovedi – bez redakčních úprav.

Další článek:
Předchozí článek: