Čecháčci a Čoboláci

Čecháčci a Čoboláci

Jeviště s moderátorem, hercem autorského divadla a klaunem Čechem Filipem Tellerem na straně jedné a tanečníkem, komikem, divadelníkem, kreslířem, pedagogem JAMU a doktorem filozofie Slovákem Pavolem Serišem na straně druhé – to je už dva roky od premiéry společného scénického vystoupení eskapáda zábavy, humoru i tance.
Autorská komediální kreace „Čecháčci a Čoboláci“ si v duchu tradice komických dvojic Voskovce s Werichem, Šimka s Grossmanem nebo Suchého se Šlitrem bere „na paškál“ vzájemné pravdy o Češích a Slovácích, jejich vztazích a autentických příbězích. Inscenace na pomezí stand-up comedy, forbín a divadla využívá nejvýstižnější výrazové formy obou protagonistů: slovní i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci.
Kromě společného díla jdou Filip a Pavol, kteří spolu absolvovali Ateliér fyzického divadla na JAMU v Brně, každý svou autorskou cestou.
Filip Teller (*1991) za svou tvůrčí kariéru hostoval v řadě moravských profesionálních divadel. V roce 2015 založil a čtyři roky moderoval divadelní talk show Tell or Show. Pořad kladl důraz na divadelnost, situační humor a improvizaci v nečekaných situacích. V současnosti se však uplatňuje zejména jako autor celovečerních stand up představení a her.
Pavol Seriš (*1986) z Trenčína žije především autorským divadlem, přičemž zkoumá možnosti a hranice divadla jednoho herce. K tomu mu slouží často absurdní humor, pantomima či tanec. Tato zcela opačná tvář někdejšího studenta angličtiny a norštiny nachází své uplatnění i v roli pedagoga JAMU, kde působí od roku 2018 jako vedoucí workshopů fyzického divadla, a pohybové spolupráci s činoherními scénami.
Herecké umění mladých klaunských a komediálních hvězd můžete ocenit ve čtvrtek 13. února 2020 v sále Kina Svratka v Tišnově. Začátek představení je v 19.00 hodin.

Další článek:
Předchozí článek: