Co nás (i Vás) zaujalo v tišnovské kultuře

Co nás (i Vás) zaujalo v tišnovské kultuře

Formou ankety jsme hledali největší zážitky uplynulého roku

Přelom roku bývá vždy obdobím bilancování, proto jsme tradičně oslovili několik vytipovaných respondentů s otázkou Jaká kulturní či společenská
akce v Tišnově nebo blízkém okolí Vás v roce 2019 nejvíce zaujala? A tady je souhrn obdržených odpovědí:

Jan Bednář:
Nejsilnějším zážitkem roku 2019 pro mě bylo červnové představení hry Everyman v parku tišnovské nemocnice. Koncertů jsem moc nestihl, ale vyzdvihl bych trio Ballard, Hrubý, Kučera (MěKS, červen) a výborný byl komponovaný pořad k listopadovému výročí o hudbě oficiálně
vydávané a nevydáváné, spojený v kině s projekcí filmu o Karlu Krylovi.

Jiří Dospíšil:
Z celé plejády akcí roku 2019 těžko jmenovat. Vím, jaké to je něco zorganizovat. A tak má můj obdiv každý, kdo se na kulturním a společenském dění
podílí! Ale po chvíli zamyšlení přece jen tedy zmíním dvě akce – červencové otevření Vokounovy vyhlídky a z nadčasového hlediska jednoznačně oslavy výročí 17. listopadu.

Jiří Dvořák:
Mých loňských „radostných kultur“ byla celá řada a zpětně si uvědomuji, že ty hlavní měly společné hned dvě věci – jednalo se o české hudební legendy a jejich skvělé koncerty proběhly v Železném: Luboš Pospíšil na Bluesové pomlázce, Jana Uriel Kratochvílová na Bigbítové noci, The Plastic People Of The Universe a Mikoláš Chadima s MCH Bandem v tamním kulturáku jako připomenutí 30 let od pádu bolševika. Úžasná atmosféra,
fajn lidi a dobré pivo. Pořadatelům patří velký dík, těším se na další blues-rockovou sezónu v Železném.

Irena Ochrymčuková:
S odhlédnutím od dalších kulturních akcí bych ráda připomněla – v době oslav sametové revoluce – velice šťastné a působivé spojení Ekumenické bohoslužby porozumění čtyř křesťanských církví s následující Schubertovou mší G dur v podání TiKO a sboru Gaudeamus Brno.

Josef Permedla:
Vždy se těším na akce v celém našem regionu. Jsou to zejména takové, které se věnují dodržování starých tradic. Je jich celá řada, ale vyjmenuji ty, které mě nejvíce zaujaly: V obcích Hajánky, Hájek a Jamné to byl 2. března maškarní průvod osadami u příležitosti masopustního veselí. Jsou to i akce ZUŠ v Tišnově, například vystoupení tanečního souboru 4. června v prostorách kina. Líbil se mi program pro děti při oslavách 20 let činnosti Inspira 20. září. Činnost tohoto zařízení je přínosem pro naše nejmenší a patří jim poděkování. Také jsou to tradiční Václavské hody v Tišnově 28. září, celodenní program nejen pro děti, ale i dospělé. A rovněž třeba příchod sv. Martina, který podle starého přísloví přijel 11. listopadu na bílém koni na náměstí v Tišnově. Oceňuji charitativní akce, například vánoční besídku v kostele sv. Václava v Tišnově 17. prosince (Dvanáct měsíčků). Věřím,
že staré tradice, charitativní i kulturní akce budou v novém roce 2020 na Tišnovsku pokračovat. K mezilidským vztahům vždy patřily a budou i v budoucnu patřit.

Helena Pernicová:
Odpovídám krátce a jednoznačně: v uplynulém roce mě nejvíce zaujala hra Everyman, velký a ambiciózní projekt, který vyšel. Děkuji a vyjadřuji obdiv všem jeho tvůrcům.

Václav Seyfert:
Nejpříjemnějším překvapením a velkým zážitkem pro mne byl koncert skupiny Marešová Yasinski RAZAM v srpnu na zahrádce U Palce. Rád bych ale zmínil především počiny místních tvůrců – zde hraje nepochybně prim divadelní představení Everyman, velkou úctu si zaslouží Jan Kos za svou knihu 800 let tišnovské farnosti a moc se mi líbily dva pořady Tišnovské televize z konce roku, totiž speciály o oslavách 17. listopadu a poté o stromech
na Tišnovsku podle kalendáře spolku Art Periscope. Pokud bych měl ale jmenovat jeden jediný moment za celý rok, pak to byla chvíle, kdy Josef Janíček, legenda českého undergroundu, objímal po koncertě Plastic People moji ženu za to, že mu chutnala její sekaná. Škoda, že to nikdo nezvěčnil fotoaparátem…

Karel Souček:
Ze společenských akcí bych chtěl zmínit stavařský ples, který se uskutečnil v lednu a na který skládají finance jednotlivé pořadatelské firmy. Většinu vstupenek rozdají svým zaměstnancům a spřáteleným profesím. Pouze malá část vstupenek se prodává za symbolickou částku. Akce je relativně velkorysá a zároveň ne tak svázaná společenskými konvencemi. U čistě kulturních akcí to jsou divadelní představení, u kterých váhám mezi hrou Everyman aneb Země peciválů v podání ochotnického souboru Karasova divadla a divadly v rámci předplatného, které do Tišnova přivádí skvělé profesionální divadelní soubory, a to každý rok lepší a lepší.

Josef Zacpal:
Z mnoha akcí k výročí sametové revoluce jednoznačně dokumentární film Bratříček Karel o zpěváku Karlu Krylovi, natočený v česko-polské koprodukci režisérkou Krystynou Krauze. Přinesl zajímavý a pro mne i v lecčem nový pohled na tuto výjimečnou osobnost. V předvánočním
období pak koncert Evy Urbanové a Moravského klavírního tria. Měl vynikající úroveň a velmi příjemné účinkující.

zpracoval Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: