Stolní tenisté vstoupili do nového ročníku soutěží

Stolní tenisté vstoupili do nového ročníku soutěží

Stolní tenisté TTC Koral Tišnov, z. s., zahájili novou sezónu se třemi družstvy v krajských a okresních soutěžích. Po devíti soutěžních kolech je  družstvo „A“, hrající divizi Jihomoravského kraje, zatím na 8. místě, družstvo „B“ je v krajské soutěži 2. třídy je na 11. místě a družstvo „C“, hrající okresní přebor 3. třídy, je ve své soutěži v čele.
Kromě těchto dlouhodobých soutěží hrají žáci okresní, krajské a celorepublikové bodovací turnaje, na nichž získávají cenné herní zkušenosti. Úspěchy
žáků jsou výsledkem dobré práce trenérů a také přístupu zkušených hráčů, jejich sparingpartnerů. Čtveřici trenérů Jiří Dospíšil st. (licence B), Zdeněk Trojánek (B), Ivan Miovský (C) a Vítězslav Krištof (C) doplňuje zkušený hráč Pavel Dospíšil st. Zkvalitnění tréninkového procesu přineslo ovoce v podobě zvýšení výkonnosti žáků a také navýšení počtu členů mládeže. K dnešnímu dni máme registrováno celkem 42 žáků ve věku od 6 do 18 let. Dospělou část spolku tvoří 26 mužů. Do nové sezóny k nám přišla žákyně z Ukrajiny Anastasia Dreits (11 let), do které vkládáme velké naděje do budoucna.
V sobotu 30. listopadu 2019 se uskutečnil ve sportovní hale SSK Tišnov okresní přebor mužů a žáků. Turnaje se zúčastnilo 34 mužů a 31 žáků. Na tomto turnaji se potvrdilo, že kvalita našich žáků jde prudce nahoru, neboť všichni žáci sbírali cenné kovy ve svých kategoriích. V kategorii mladších žáků vybojoval 1. místo Martin Krištof (9 let) a druhé místo obsadil Viktor Halva (12 let). Oběma těmto žákům patřilo i 1. místo ve čtyřhře. Hráčka Anastasia Dreits spolu s Jonášem Hálou z Kuřimi obsadila 3. místo v této kategorii. V kategorii mladších žákyň si Anastasia Dreits vybojovala zlatou medaili. Ve starších žácích obsadil 1. místo Zdeněk Bahenský (13 let), 2. místo Tomáš Bahenský (13 let) a spolu také vybojovali zlato ve čtyřhře. V soutěžích dospělých jsme rovněž nepřišli zkrátka, neboť okresním přeborníkem v kategorii mužů se stal náš nejlepší hráč Jiří Dospíšil ml. a třetí
místo si vybojoval Josef Vitula. Poslední bronzový kov získali ve čtyřhře Jiří Dospíšil st. a Pavel Dospíšil ml.
Před sebou máme ještě dlouhou sezónu a na jejím konci budeme hodnotit, jak soutěže dospělých, tak soutěže mládeže. Také bych chtěl touto cestou poděkovat za podporu hlavnímu sponzorovi, firmě Koral Tišnov, s. r. o., dále městu Tišnov a základní škole Smíškova za krásné prostředí tělocvičny, kde hrajeme již několik let.

Rostislav Černoch

Další článek:
Předchozí článek: