Změny v odpadovém hospodářství

Změny v odpadovém hospodářství

V uplynulých měsících proběhly v našem městě dvě ankety týkající se třídění odpadu, celkem se jich zúčastnilo 322 osob, moc děkujeme a byli bychom rádi, kdyby se vás příště zapojilo více. Přece jenom nám má anketa pomoci porozumět vašim potřebám a i z toho mála, co jsme získali, byly některé podněty opravdu zajímavé. Z výsledků plyne, že velká část obyvatel odpad třídí, ale nedostačují jim kapacitně nádoby. S tím nabízíme pomoc v podobě zkušebně zaváděného pytlového sběru papíru, který bude fungovat na stejném principu jako pytlový sběr plastů a který si rovněž získal oblibu v řadě měst a obcí. Pytlový sběr se v našem městě osvědčil, zaregistrováno je téměř 1 000 domácností. Motivace v podobě 6 Kč za odevzdaný pytel s plasty
se od roku 2020 nebude poskytovat, ale věříme, že peníze pro vás nemohly být jediným motivem třídění a že budete tuto službu poskytovanou zdarma i nadále využívat. Odměny nasbírané v roce 2019 se občanům odečtou z poplatku za odpad v roce 2020, jak byli dosud zvyklí. Pytle budou i nadále poskytovány občanům zdarma, žluté na plasty a nově modré na papír. Obyvatelé občas váhají, kam který odpad patří. K lepší orientaci najdete v těchto novinách dvoustranu s přehledem nejběžnějších odpadů, kterou si můžete vytrhnout a ponechat jako nápovědu, pokud si v budoucnu nebudete jistí, kam daný odpad vyhodit.

Co dalšího nás čeká v příštím roce?
• tašky na tříděný odpad do domácností zdarma zájemcům z řad osob, které uhradily poplatek za odpad
• počátek revitalizace a rozšíření odpadových hnízd na sídlišti pod Květnicí
• poskytnutí dalších nádob na bioodpad zájemcům z rodinných domů
• město podpoří na svých akcích používání vratných kelímků
• postupná rekonstrukce kontejnerových stání

Novela zákona o odpadech má v plánu ze skládkování odpadů učinit tu nejdražší možnost likvidace odpadu. Nyní má Česká republika jeden z nejlevnějších poplatků za skládkování odpadů v Evropě, proto je u nás většina odpadů zahrabávána bez užitku do země. A upřímně i nejmodernější a nejzabezpečenější skládka představuje riziko pro budoucí generace, kterým se bude muset někdo zabývat. Ale zpět k novele zákona. Ta se postupným
navyšováním základního poplatku za uložení odpadu z dnešních 1 000 Kč za tunu má během příštích deseti let znásobit. Napomoci by mělo právě důkladnější třídění. Již dnes máme odezvu od spoluobčanů, že pokud se poctivě věnují třídění, tak problémy s kapacitou popelnice se směsným komunálním odpadem nemají, ba naopak, nevadil by jim dokonce ani méně frekventovaný svoz. Naproti tomu zařízení na energetické využití odpadu nebo lidově spalovna odpadu jsou v ČR pouze 4 a provozovaných skládek odpadů je téměř 180. Jak jsme vás informovali v minulém čísle, novela zákona rovněž ukládá povinnost splnit cíle třídění odpadu. V roce 2020 musíme vytřídit 45 % odpadu. Město Tišnov je v současnosti téměř na 30 % vytříděného odpadu.

V souvislosti s novými povinnostmi, které po městech vyžaduje novela zákona o odpadech, co se třídění odpadu  týče, vedení města přistupuje ke zvýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu (poplatek za odpad) na 660 Kč v Tišnově od roku 2020. Současná výše poplatku, která by platila od r. 2010, byla již bohužel neudržitelná. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2018 přesáhly 6,5 mil. korun. Městu Tišnov sváží odpad společnost KTS ekologie s. r. o. Jde o společnost, kterou v roce 2009 založily obce sdružené v mikroregionu KAHAN, ke kterým se přidaly i další obce z mikroregionů Ivančicko, Židlochovicko a Tišnovsko. Obce k tomu vedly vysoké náklady na odpadové hospodářství, které si účtovala předchozí svozová společnost a prakticky nulová konkurence na trhu, který byl ovládán nadnárodními společnostmi. KTS od svého vzniku ušla dlouhou cestu a díky příznivým cenám se dostala i do širšího okolí. V současnosti sváží více než 55 obcí, z nichž 45 je členských. Má 13 svozových vozidel, 2 vlastní kompostárny, dotřiďovací linku na plasty, 50 zaměstnanců, provozuje 5 ekodvorů, z nichž největší je v Tišnově.

Ondřej Vrtěl, Yara Sukeníková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: