Zimní zpravodajství z Inspira

Zimní zpravodajství z Inspira

Ohlédnutí za Adventní cestou
První adventní neděli se na tišnovské radnici děly neobvyklé věci. Během jarmarku, který probíhal na náměstí Tišnova, mohli návštěvníci využít pozvání a prohlédnout si radnici, jak ji běžně neznají. Po stopách rozsvícených lucerniček nahlédli do obřadní síně, půdních prostor, a i do původní „šatlavy“. Na cestě je provázely různé bytosti. Anděl, který chtěl pomoci s rozezněním andělské hudby. Pastýř, který rozdával dobrou radu o směřování
cesty a obdarovával pocestné „betlémskou hvězdou“, aby na cestě nezabloudili. Anděl na půdě, jenž strážil cestu do nebeského prostoru. A konečně Josef s Marií a dobrou pastýřkou, kteří u voňavých jesliček čekali na příchod Ježíška. Adventní cestou radnicí si letos prošlo přes 200 dětí se svými rodiči. Odnášeli si drobné nebeské dárky a perníček na posilněnou, aby vydrželi to dlouhé adventní čekání na Vánoce.

Kariérové poradenství v Inspiru pokračuje
I v letošním školním roce nabízí Inspiro služby kariérového vzdělávání a poradenství. Oproti loňskému roku jsou aktivity soustředěny do kroužku Kým čím budu, který je určen žákům 7.–9. tříd. Zahrnuje deset setkání, včetně dvou individuálních pohovorů nad otázkou Kam po základce. I letos se scházím s pedagogy střediska, abych je inspirovala, jak zařadit kariérové vzdělávání do jejich činnosti v kroužcích. V nabídce jsou také dva workshopy pro veřejnost, především pro rodiče dětí, které se aktuálně rozhodují o budoucí vzdělávací či profesní dráze. Nejbližší akcí, na kterou Vás tímto srdečně zvu, je workshop pro rodiče resp. rodiče a děti v klubovně Inspira v úterý 14. 1. 2020 od 18 do 19 hodin. Tématem bude Mapování silných
stránek dětí. Silné stránky neboli to, co nám jde a v čem jsme dobří, nás směřují na určitý typ profese a toho chceme v rozhodování dětí využít. Těším se na viděnou v Inspiru. Workshop je hrazen z projektu Šablony II. Přihlašování a dotazy zasílejte na mail: karpor@svcinspiro.cz.

Dětský klub
Příměstské tábory jsou součástí činnosti Dětského klubu od počátku jeho existence. Kromě dobře známých a hojně využívaných letních termínů nabízíme pod Dětským klubem příměstské tábory ve dnech ostatních školních prázdnin. Na podzim jsme prožili Strašidelné podzimní prázdniny plné her, pobytu v přírodě a tvoření. V nejbližší době se děti mohou přihlásit na jednodenní příměstský tábor konaný v termínu pololetních prázdnin 31. 1. 2020 a na pětidenní příměstský tábor, který chystáme v termínu jarních prázdnin 17.–21. 2. 2020. Během jarního tábora určitě vyrazíme na celodenní výlet. Vloni jsme plánovali návštěvu vědeckého centra Bioskop v Brně, ale bylo nás málo! Pokud byste je rádi navštívili letos, neváhejte se přihlásit.

Tišnovská florbalová liga
Tišnovská florbalová liga pořádá turnaje také v tomto školním roce. Oproti uplynulým ročníkům jsme pro letošní rok zásadně změnili koncept turnaje. Mladí florbalisté se mohou přihlásit do tří otevřených turnajů, které na sebe nenavazují. Díky tomu může každý účastník na konci jednotlivého turnaje
získat odměnu za umístění i účast. První kolo tohoto turnaje proběhlo již o víkendu 9. a 10. 11., kdy jsme zaznamenali rekordní účast družstev ve starší
kategorii. V této kategorii dominovalo družstvo Pumy, avšak výsledky všech družstev byly velmi vyrovnané. Zvýšený zájem družstev o florbalový turnaj nás těší a motivuje do dalších turnajů, které se uskuteční v druhé polovině ledna – 18. a 19. 1. 2020 a na začátku dubna – 4. a 5. 4. 2020. Přijďte si s námi také zahrát a strávit den plný sportovních zážitků.

Karneval na ledě
V lednu chystáme pro malé i velké bruslaře netradiční karneval na kluzišti u ZŠ Smíškova. Kromě soutěže o nejlepší masku se můžete těšit na bruslařské hry a školu krasobruslení. Zábavu najdou i nebruslaři při aktivitách mimo led. Proti zimě nás ochrání nejen pohyb, ale také teplé nápoje a občerstvení. 

tým pedagogů

Další článek:
Předchozí článek: