Oslavy 30 let svobody na ZŠ a MŠ Deblín

Oslavy 30 let svobody na ZŠ a MŠ Deblín

Ve dnech 14. a 15. listopadu žila naše škola významným výročím sametové revoluce. Aby děti mohly plně pochopit význam znovunabytí svobody, snažili jsme se jim zprostředkovat dobu, ve které vyrůstali jejich rodiče a prarodiče. Vyprávěli jsme, sledovali videa, zpívali písně, hráli hry, tvořili videa i scénky. Kdybyste procházeli v těchto dnech naší školou, slyšeli byste ze tříd Modlitbu pro Martu, volání sametových hesel („Chceme
svobodu!“ si děti obzvláště oblíbily, aplikace do školního prostředí je čistě náhodná…), potkali byste na chodbách děti hrající čáru s céčky či skákající gumu. Ve třídách byste našli děti malující transparenty či tvořící normalizační zpravodajství. Vrcholem prvního dne byla spartakiáda, na školním hřišti za zvuků písně Poupata cvičila celá škola. V pátek na závěr celého projektu jsme se venku sešli k demonstraci, ve které jsme se
vrátili do pohnutých listopadových dní roku 1989 a pokusili se zprostředkovat dětem opojnou atmosféru přicházející svobody. Pohled na žáky, kteří třímali transparenty, volali „Ať žije Havel!“ a další hesla, cinkali klíči a ukazovali slavné Havlovo véčko, nás vede k naději, že další generace pochopí odkaz 17. listopadu a bude si považovat vybojované svobody.
Někteří žáci 1. stupně navštívili Muzeum města Tišnova. S tématem sametové revoluce se měli možnost seznámit prostřednictvím fotografií Dany Kyndrové a doprovodného programu pod vedením paní Blanky Křížové. Žáci si četli autentické vzpomínky pamětníků a vytvořili koláže z fotografií, textů a karikatur té doby, které si odvezli do školy. Vyrobili si symbol karafiát z krepového papíru, zjistili, proč byla revoluce sametová a jak se žilo lidem za socialismu.

Další článek:
Předchozí článek: