Předvánoční rozhovor se starostou Jiřím Dospíšilem

Předvánoční rozhovor se starostou Jiřím Dospíšilem

Jak hodnotíte první rok tohoto volebního období v čele radnice? Jakou známku byste si udělil?
Vždy se bráním hodnotit sám sebe, to si tedy dovolím ponechat na kolezích z radnice a především obyvatelích města. Pokud jde o práci nás – volených zástupců, pak myslím, že se daří pokračovat v rozdělané práci. Staronová koalice MOSTu, ODS a ANO (vč. podpory KDU-ČSL) funguje podobně jako v předchozím volebním období – tj. postupně realizuje programové prohlášení a řeší celou řadu dalších záležitostí, které přináší čas. Mojí snahou je, abychom občany „neotravovali“ nějakým politikařením a každodenně pracovali naplno v jejich prospěch. Snad se to daří, zde jsou příklady plodů naší letošní práce:
• uvedli jsme do provozu zrekonstruovanou ul. Brněnskou a cyklostezku ke koupališti;
• vydali jsme Strategický plán města na období 2021–2025 a schválili koncepce kultury a cestovního ruchu;
• bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení a chodníky na ul. Dvořákova, Majorova a Chodníček;
• podařilo se nám získat významnou dotaci na rozšíření parkoviště u nádraží;
• bezproblémově proběhla kompletní rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ nám. 28. října;
• opravujeme bytový fond města – probíhá rekonstrukce BD na ul. Na Mlékárně a na ul. Polní;
• ocenili jsme nejlepší pedagogy, sportovce i naše „tišnovské“ mistry světa, udělili jsme ceny města a čestné občanství významným osobnostem;
• vypsali jsme architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Míru;
• důstojným způsobem jsme si připomněli výročí spojená se 17. listopadem.

Oblast investic a majetku má v Radě města na starosti kolega I. místostarosta Karel Souček, jenž plní tuto roli velmi zodpovědně. Svojí praxí je v tomto směru užitečný i radní Aleš Navrátil. Za dobrou práci bych rád poděkoval také všem pracovníkům městského úřadu a příspěvkových organizací města. Těší mne, že úřad, mateřské a základní školy, Centrum sociálních služeb, Inspiro a Městské kulturní středisko fungují velmi dobře.

V příštím roce proběhnou krajské volby. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s vedením kraje a jaké další krajské projekty se na Tišnovsku připravují? 
V minulých letech kraj nebývale investoval do zlepšení stavu krajských komunikací v našem městě a blízkém okolí. Opraveny jsou silnice Tišnov–Deblín a Tišnov–Drásov, po dlouhých letech se podařilo zrekonstruovat ulici Brněnskou. Další významnou investicí bude vybudování ambulantního traktu Nemocnice Tišnov, která je krajskou příspěvkovou organizací. Kraj také přispívá na celou řadu větších či menších projektů v regionu – např.
stavbu druhého fotbalového hřiště či budování cyklostezek v našem městě. Je pro nás tedy významným partnerem a spolupráci s vedením kraje hodnotím velmi pozitivně. Oceňuji především konstruktivní a věcnou komunikaci a rád bych v této souvislosti poděkoval místostarostovi Václavu Šikulovi, jenž mj. jako člen krajské komise dopravy a územního plánování na tom má velký podíl. Významnou akcí, která na realizaci zatím čeká, je rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská. A v příštím roce hodláme společně s místostarostou Martinem Seberou, jenž dobře řídí nejen oblast školství, s krajem řešit také problematiku nedostatečných kapacit základních škol na Tišnovsku.

V čase uzávěrky Tišnovských novin je již pro občany zveřejněn návrh rozpočtu města na příští rok. Které připravované projekty považujete za důležité pro město a jeho obyvatele? 
Především bych chtěl říci, že se městu po finanční stránce daří velmi dobře. Přestože průběžně investujeme a opravujeme, bude na účtu města koncem roku cca 85 mil. Kč. Největšími investičními akcemi budou v r. 2020 výstavba smuteční síně na novém hřbitově a parkoviště u nádraží. V návaznosti na vybudování kabin a zázemí fotbalového areálu dojde k realizaci cyklostezky spojující ul. Ostrovec s podchodem pod železnicí – tzv. „myší dírou“, jejíž stav také chceme v příštím roce zlepšit. Pokračovat budeme v dalších opravách bytového fondu města a také nebytových prostor. Vylepšení v podobě předláždění betonové plochy před bufetem v létě ocení návštěvníci koupaliště. A v příštím roce chceme také zpracovat celou řadu projektových dokumentací, abychom byli připraveni na vyhlášení dotačních titulů pro období 2021–2027.

V Tišnově je velmi pestrý spolkový život. Vy sám jste jej při veřejných příležitostech několikrát označil za výjimečný. Jaká je v této souvislosti role města?
Jako starosta jsem na zdejší množství spolků vážně pyšný! Pestrost palety aktivit a množství zapojených lidí jsou skutečné bohatství města, které si musíme hýčkat. Ze strany vedení města je nutná podpora, a to jak finanční, tak morální. Proto se snažím podporovat ty, kteří stojí v čele spolků a nebojí se vzít na sebe zodpovědnost za jejich chod a rozvoj. To je přeci obdivuhodné! Na radnici mají vždy dveře otevřené a s mnoha z nich jsem během roku v čilém kontaktu. Důležitá je též finanční podpora, která je v Tišnově dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Každoročně je vypsáno množství dotačních titulů, které jsou zaměřeny na rozličné oblasti. Dobrou zprávou pro naše spolky jistě bude připravované navýšení objemu finančních prostředků o dvacet pět procent proti letošnímu roku.

Jak oslavíte letošní Vánoce a Nový rok?
Vánoce budou po letní dovolené konečně další možností, jak s dětmi a manželkou strávit delší čas spolu, na což se už velmi těším. Doufám, že nám počasí bude přát a budeme moci si jít zabruslit a taky se svézt na sáňkách ze Sychráku dolů. No a první den roku dvoutisícího dvacátého se tradičně půjdeme na náměstí podívat na pestrobarevná světélka, která se rozprsknou na novoroční obloze. Srdečně zvu všechny.

A co byste popřál obyvatelům města i celého regionu Tišnovsko do roku 2020?
Všem obyvatelům města přeji do roku s číslovkou dva tisíce dvacet, ať se nám nechce zpátky do starých časů vracet, kdy bylo lepší „držet hubu a krok“ a nejen na banány jsme stáli frontu, mohlo se nám jen zdát o svobodě a nic jsme netušili o diskontu.

Jiří Dvořák, Kancelář starosty

Další článek:
Předchozí článek: