Studánkový rok

Studánkový rok

Rok 2019 pomalu končí a nás těší pocit dobře odvedené práce. Oslavili jsme 15. výročí naší činnosti veřejnou akcí v Parku pod kostelem, otevřeli druhou část Rodinné naučné stezky na Klucanině, připravili jsme 5 velkých akcí pro veřejnost, nachystali 22 přednášek a seminářů zaměřených
na výchovu dětí, vztahy v rodině a osobnostní rozvoj, zrealizovali jsme 10 dlouhodobých kurzů pro nastávající maminky, nabídli jsme 12 kroužků pro rodiče s malými dětmi, naplnili 6 letních příměstských táborů, věnovali se 17 uživatelům coworkingu, poskytli jsme 142 psychologických a 68 logopedických konzultací, pečovali o 62 dětí v Jezírku a o 23 dětí v Dětské skupině Potůček. Hezké zázemí Studánky si vybralo 39 rodin pro pořádání dětských oslav. Vyšli jsme vstříc potřebám 12 spolků, organizací a jednotlivců nabízejících vzdělávací nebo pohybové aktivity.

Studánku v roce 2019 opakovaně navštívilo 425 dospělých návštěvníků, kteří zpravidla přišli se svými dětmi. Studánkový tým tvořilo 11 zaměstnanců (4 v Potůčku, 3 v Jezírku, 3 ve Studánce a paní psycholožka). Odborné aktivity zaměřené na rodiny s dětmi vedlo 5 odborníků. Studánkové kroužky, provoz herny a veřejné akce nám pomáhalo zajistit 42 dobrovolníků. 

Studánku již od jejího vzniku vytvářejí z velké části dobrovolníci. Jedná se o rodiče, kteří nám pomáhají při zajištění denního provozu Studánky a připravují spolu s námi akce pro veřejnost. Z řad dobrovolníků jsou lektorky studánkových kroužků, nebo služební maminky, které mají na starosti provoz dopolední volné herny. Bez pomoci dobrovolníků bychom nemohli uskutečnit naše tradiční akce pro veřejnost, jako je Martinská slavnost, studánkové narozeniny nebo burzy dětského oblečení. Velice si vážíme času, který Studánce věnují. Tím, že přinášejí do Studánky nové nápady a kus
sebe, se stávají spolutvůrci jejího obrazu. Zároveň ale mají možnost se seberealizovat a vyzkoušet si něco nového. Všem našim dobrovolníkům děkujeme a těšíme se na další společné akce a zážitky.

Radost máme z rostoucího zájmu veřejnosti o Adventní sbírku pro potřebné z Tišnovska, kterou jsme letos ve spolupráci s Odborem sociálních věcí města Tišnova organizovali již potřetí. Díky štědrosti dárců můžeme ulehčit život lidem v tíživé životní situaci z Tišnovska.

Velmi si vážíme projevené podpory, díky níž se ve Studánce v roce 2019 podařilo uskutečnit tolik krásných aktivit. Děkujeme našim činorodým  rodičům, návštěvníkům, dárcům, sponzorům a příznivcům za jejich sympatie a přejeme všem krásné Vánoce a pohodový rok 2020.

Starý rok končí, nový začíná. Ve Studánce se opět začneme setkávat v pondělí 6. ledna 2020. Kromě pravidelných aktivit se v lednu můžete těšit na pokračování cvičení pro ženy Zdravá a krásná nebo na interaktivní workshop s MUDr. Taťjanou Horkou nazvaný Manipulace ve vztazích a v rodině. Pro nastávající maminky zahajujeme nový kurz Předporodní přípravy a Cvičení pro těhotné. Více informací o našich lednových aktivitách naleznete
vzadu v rubrice Kam v Tišnově. 

Nadcházející rok bychom vám rádi zpříjemnili nejen tradičními aktivitami pro rodiny s dětmi, ale také setkáním se zajímavými osobnostmi. Těšit se tak můžete na řadu přednášek a seminářů, například na Podnikání na mateřské s Dominikou Špačkovou, Výchovu kluků a Výchovu holek s Vlaďkou Bartákovou, Vztahy a role v rodině a Odměny a tresty s Jiřím Haldou nebo kurz první pomoci u kojenců, batolat a předškolních dětí s Lucií Škodovou. Věříme, že v roce 2020 budeme mít mnoho příležitostí se spolu setkat a prožít příjemné chvíle.

Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Kateřina Hromčíková, statutární zástupkyně

Další článek:
Předchozí článek: