Z historie „zemědělky“

Z historie „zemědělky“

Zemědělské odborné učiliště v Tišnově navázalo v roce 1960 na tradici Zimní hospodářské školy, založené již koncem 19. století. Učilišti byla přidělena budova okresního lidového soudu a okresního oddělení ministerstva vnitra na tišnovském náměstí.
Prvním učebním oborem byl zemědělec mechanizátor určený pro chlapce i děvčata. Tento obor byl dvouletý s možností roční nástavby v oboru pěstitel mechanizátor.
V roce 1969 se k učilišti přičlenila Střední zemědělská technická škola, která poskytovala vzdělání v oboru ekonomika zemědělství. Po roce 1970 byl
dostavěn dílenský areál s montážní halou, kovárnou, strojní a obráběcí dílnou. Současně se začal vyučovat další učební obor traktorista mechanizátor.
V roce 1980 byla vzdělávací nabídka doplněna oborem strojník se zaměřením pro zemědělskou výrobu. V dalších letech se postupně zaváděly další obory: zemědělská výroba, zemědělec-hospodyňka, opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel. Povoleny byly i další obory, jako je prodavač, zámečník nebo provoz služeb zaměřený na výživu a odívání. Pro absolventy tříletých učebních oborů se otevřela maturitní nástavba
s denní i dálkovou formou studia.
Během své existence prošla škola také mnohými změnami v názvu: z původního názvu Zemědělské odborné učiliště (ZOU) na následné Střední odborné učiliště zemědělské (SOUz), poté Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště (SOUz a U), Střední odborné učiliště (SOU) a nakonec Střední škola a základní škola Tišnov. Škola měla  rovněž různé zřizovatele. Do roku 2001 jím bylo ministerstvo zemědělství a poté Jihomoravský kraj.
Vedením školy byli v průběhu její existence pověřeni: Ing. Jaroslav Dvořák (1960–1989), Marie Pololáníková (1989–1997), Ing. František Holánek
(1997–2010), Ing. Rudolf Mašek (2010 až dosud).
Za podpory zřizovatele Jihomoravského kraje se v letech 2016–2018 podařilo zajistit dostatek prostředků na realizaci renovačních aktivit. Výsledkem je dokončená rekonstrukce školní jídelny, kompletní výměna oken, renovace střechy a realizace nové fasády. Škola jako jedna z dominant náměstí města Tišnova přináší obyvatelům i příjemný estetický zážitek.
Doufáme, že všichni bývalí i současní žáci, kteří na naší zemědělce získali vědomosti a zkušenosti, je během svého života uplatňují nebo budou uplatňovat ku prospěchu nás všech.

volně podle sborníku k 50. výročí založení školy Hana Strelowová

Další článek:
Předchozí článek: