Co se děje na radnici aneb z místostarostova zápisníku

Co se děje na radnici aneb z místostarostova zápisníku

Školství
• Kapacity základních škol. Rozpočet města na rok 2020 obsahuje částku na projektovou dokumentaci na vznik 4 nových odborných učeben na ZŠ nám. 28. října, které umožní zkvalitnění výuky a pomohou navýšit počet přijímaných dětí. Dále probíhají jednání za účasti vedení města Tišnova a Dobrovolného svazku obcí, kde hledáme dlouhodobější řešení navýšení kapacit škol. Z možností se jeví jako reálné: otevření více tříd na ZŠ Lomnice, obec Předklášteří prověřuje možnosti budovy bývalé speciální školy pro rekonstrukci. A třetí možností je vznik třetí školy v Tišnově. Náklady na postavení nové školy v parametrech 600 žáků, 20 učeben a příslušné zázemí představuje investici cca 230 mil. Kč. Z jednání vyplývá shoda, že se okolní obce budou chtít podílet na případné investici. Další možností je využít budovu bývalé školy na ulici Riegrova. Zde stojíme před dvěma zásadními výzvami: 1) kompletní rekonstrukce budovy a vyřešení chybějícího zázemí (tělocvična, jídelna) a 2) budovu nyní využívají gymnázium, ZUŠ, Inspiro a ZaHRAda, které v Tišnově rozhodně chceme mít i nadále.
• Kromě zřizovatelského příspěvku na provoz budeme v roce 2020 investovat do oprav a rekonstrukcí školských zařízení další 4 mil. Kč. Seznam investic je k nahlédnutí na www.promeny-tisnova.cz.
• Od školního roku 2020/21 zavádíme elektronický zápis do základních škol, který přinese výhody: rychlé statistiky pro plánování počtu míst v dalších letech; jednotnost dokumentů usnadňující proces správního řízení včetně možných odvolání a tím pádem též zjednodušení administrace ředitelům škol.
• Město Tišnov je nositelem projektu MAP II, který pomáhá 27 školám v okolí, a to sdílením odborných pozic, pomocí při získávání dotací, semináři na aktuální témata, ale i nákupem potřebných pomůcek – letos jsme do všech škol poslali 1,3 mil. Kč.
• Do budoucna se můžeme těšit i na kreativní učebnu robotiky, kde se seznámíme s pojmy jako 3D tiskárna, brýle pro virtuální realitu, Arduino, Ozoboti, elektronové mikroskopy, neboli odborně: podpoříme kompetence pro 21. století. Učebna bude otevřená pro mladé duše jakéhokoliv věku. Plán nyní vzniká v hlavách MěKSu-knihovna, Místní akční skupiny a odborníků z Masarykovy univerzity.

Spolkový život
• Spolkový život představuje neoddělitelnou součást města Tišnova. Je to spojnice pro lidi různorodých názorů, zkušeností, zájmů a zálib. Pro rok 2020 vedení města navyšuje stávající dotační tituly o cca 25 % v každé oblasti, tedy kultury, sportu a tělovýchovy, životního prostředí, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit a ostatní zájmové činnosti. Žadatelé mohou vyčerpat částku 4,1 mil. Kč.
• Už se bruslí na hřišti u ZŠ Smíškova. Byly provedeny úpravy ke snížení hlučnosti: benzínová rolba (méně hlučná než naftová), chladicí zařízení je opatřeno protihlukovou zdí. Snad nám počasí umožní bruslit aspoň 4 měsíce, v loňském roce se bruslilo jen od prosince do února.
• Zajímavou debatou je srovnání množství financí do kultury a do sportu. S klidem mohu konstatovat, že jsme jedním z mála měst, kde jsou obě oblasti financovány srovnatelnými částkami. Za sebe musím uvést, že v tomto ohledu má vedení města dostatečnou reflexi, že je třeba v dlouhodobém horizontu podporovat kulturu i sport.

Sociální služby
Jsem rád za velmi dobře fungující Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb. Ať už v osobě předsedkyně komise Z. Brzobohaté, tajemníka komise M. Kudláčka z odboru sociálních věcí, anebo také v jednotlivých členech. Z posledních výstupů vybírám:
• město Tišnov se připojí k projektu rozšíření kapacit sociální rehabilitace Práh jižní Morava na období 2020–2021, zaměřenou na cílovou skupinu psychotiků, jejímž cílem je navrátit nemocného člověka do běžného života, zvládnout úvodní krizovou situaci, napojit na sociální a zdravotní služby v lokalitě a pomoci nemocnému člověku a jeho rodině v řešení životních úkolů
• z Tišnova odešla na Jihomoravský kraj Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb ORP Tišnov pro potřeby plánování. Bude sloužit jako podpora věcným záměrům na rozšíření či zřízení sociálních služeb v ORP Tišnov pro plánovací období 2021–2023
• Tišnov realizuje projekt „Seniorská obálka“ I.C.E karta (In Case of Emergency). Seniorská obálka usnadňuje řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje jsou pak umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě – na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří, kde poslouží v případě zásahu záchranářů

Moje výzva
Jedním z komunikačních kanálů, kterými město informuje o své činnosti, jsou i sociální sítě, např. Facebook. Jsem rád za komentáře, které poukazují na klady i zápory zveřejňované informace. Zároveň je tu prostor pro nenávistné reakce, kdy pisatelé ventilují svou osobní či profesní frustraci. Příčinou je i neznalost, kdy nemají ochotu ověřovat si informace, kdy upřednostňují emoce před rozumem a také věří, že nemají odpovědnost za to, co píší v on-line prostředí. Opak je pravdou. Odpovědnost máme za vše, co děláme – ať již v reálném světě, či v prostředí internetu. Proto jsem si dal za úkol pokud možno u každého příspěvku na Facebooku města uvést maximum doplňujících faktů, informací, argumentů a také i svůj názor, protože jsem za rozhodování vedení města odpovědný.

Přeji všem čtenářům, aby přelom roku strávili v klidu, se svými nejbližšími a třeba si přečetli dobrou knihu či tiskovinu, včetně Tišnovských novin. Zde si dovoluji zařadit drobnou slovní hříčku. Je určitě lepší si přečíst nějaké samizdaty než být jen sami s daty.

Martin Sebera, místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: