Pytlový sběr plastů: důležitá informace pro všechny zaregistrované!

Pytlový sběr plastů: důležitá informace pro všechny zaregistrované!

Vážení občané zapojení do systému „Pytlový sběr plastů“, rádi bychom vás informovali, že dne 6. prosince bude na webových stránkách města Tišnova zveřejněna tabulka s informací o množství odevzdaných pytlů s plasty a drobnými kovovými obaly za jednotlivé domácnosti
v roce 2019.

Upozorňujeme, že v tabulce budou uvedeny všechny termíny svozu kromě posledního ze dne 31. prosince 2019. Tato tabulka bude k nahlédnutí do neděle 15. prosince 2019. Zkontrolujte si, prosím, dle Vašeho variabilního čísla, pod kterým jste vedeni v rámci platby za odpad, množství odevzdaných pytlů za Vaši domácnost. V případě Vašich připomínek či dotazů se, prosím, obraťte na mě, a to nejpozději do 16. prosince 2019, vždy v úřední dny (pondělí, středa, pátek) telefonicky (734 238 627) či e-mailem (ondrej.vrtel@tisnov.cz). Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: