Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 8. listopadu 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře a v létě 2019:
Kryštof Šrubař, Ema Sedláková, Magdaléna Šnýdrová, Ella Vrbová, Zuzana Andrýsková, David Šmíd, Alfréd Juránek, Tomáš Kuldan, Emily Koudelková, Petra Hnízdilová, Veronika Dusbabová, Zuzana Spaková, Jakub Mašek, Marek Šikula, Karel Perka, Teodor Fendrych, Ema Kašparová, Sára Chocholáčová.

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v prosinci 2019 (rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky).

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: