Chystané změny v odpadovém hospodářství

Chystané změny v odpadovém hospodářství

Nový zákon o odpadech přináší celou řadu změn. Ukládá například obcím povinnost splnit takzvané cíle třídění komunálního odpadu, které nutí k výraznému zvýšení podílu tříděného odpadu na úkor odpadu komunálního. Záměrem připravované legislativy je do roku 2035 ukládat na skládky pouze deset procent z celkové produkce komunálního odpadu.

V souvislosti s tím se mění i poplatek za ukládání využitelného odpadu na skládky. Posledních deset let byla cena za ukládání komunálního odpadu na skládky téměř neměnná, ale dle posledních návrhů by se měla během příštích deseti let výrazně zvýšit. I když je stávající výše poplatku za svoz komunálního odpadu dlouhodobě neudržitelná, pro občana to neznamená, že by se stávající poplatek za odpady měl razantně navýšit v krátké době.

Cílem je podporovat třídění odpadu s tím, že se na skládky skutečně dostane pouze odpad, který nelze dále zpracovávat nebo jen velmi obtížně. Snahou je zaměřit se na odpady lehce zpracovatelné v kompostérech, jako jsou například rostlinné zbytky potravin nebo odpad ze zahrad, které jinak činí ve směsném komunálním odpadu nemalé množství. Náklady na svoz a následnou likvidaci směsného komunálního odpadu jsou pro město daleko vyšší než náklady za tříděný odpad. Pečlivé třídění je tedy nejlepší způsob, jak ve velké míře zmírnit neustálý růst cen za naše odpady. My, jako město, se budeme na naší společné cestě maximálně snažit o to, abychom Vám nabídli takové možnosti,
které by zajistily vyšší, lepší a komfortnější třídění ve Vaší domácnosti.

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: