Motivační impulzy pro děti a tety z Dětského domova Tišnov

Motivační impulzy pro děti a tety z Dětského domova Tišnov

Děti z našeho dětského domova si prošly velmi těžkým životním obdobím. Jejich materiální strádání zdaleka nebývalo tak bolestné jako to, že se jim nedostalo láskyplného přijetí blízkých osob. Na jejich osobnostním vývoji se v naprosté většině podepsaly také nevhodné životní vzory. Potýkají se s nejistotou, nedůvěrou ve své schopnosti i okolí.

Na posílení zdravého sebevědomí našich dětí a mladých dospělých pravidelně a dlouhodobě pracujeme. Zpočátku jsme využívali pomoci organizací, které se zaměřují na aktivity pro děti z ústavní výchovy. Výsledky byly pouze krátkodobé, stejně jako tyto akce.

V září 2018 jsme se seznámili s panem Urbancem. Zaměřuje se na koučink a osobnostní výcvik. Nabídl nám pomoc při vzdělávání dětí a dlouhodobější spolupráci. Připravil pro naše zařízení projekt Motivační impulzy, doslova šitý na míru. Vycházel z informací o potřebách našich dětí. Program projektu sestával z pravidelných setkávání dětí s koučem, panem Čechákem. Před každým setkáním si děti prohlédly motivační videa. Jejich obsahem byly složitější životní situace. Děti o těchto podnětech vedly diskuse, hledaly vhodná řešení a zamýšlely se nad tím, jak by se zachovaly za podobných okolností. Jejich těžké životní osudy se naráz staly zásobárnou zkušeností, kterou děti velmi umně využily. I zkušený kouč byl často překvapen jejich reakcemi a návrhy.

Jako ředitelka zařízení jsem byla velmi potěšena tím, že děti aplikovaly také poznatky a dovednosti, které je učíme. Sezení s koučem a problematika sledovaná na videích byly pouze přípravou na závěrečné soustředění, které probíhalo v květnu ve školicím centru v Liptovském Jánu. Pobyt trval tři dny. Dětem byl sestaven velmi vyvážený program, v němž se prolínaly různorodé aktivity. Zážitkový program vedl zkušený psycholog a psychoterapeut. Dokonale vystihl rozpoložení, náladu a další specifika našich dětí. Vždy velmi účinně zareagoval na jakýkoliv náznak možného problému, únavy a dalších rušivých vlivů. Děti řešily modelové situace, vedly diskuse, obhajovaly své názory, učily se zaujímat správné postoje, přijmout odlišný názor. Během soustředění postupně odkrývaly své problémy a společně o nich diskutovaly a hledaly nejvhodnější řešení.

Věkové složení dětí ve skupině bylo poměrně široké. Byly zde děti od 13 do 18 roků. Ukázalo se, že věk není vždy tím nejlepším měřítkem pro porovnávání schopností dětí. I mladší děti dokázaly velmi dobře reagovat na složitější problematiku. Pravdou však je i to, že ne všechny děti dokázaly prezentovat to, co cítily. Zkušený lektor byl vždy ku pomoci, a tak se nikdo z nich necítil méněcenný.

Celé akce se účastnilo také pět pedagogů. I oni byli velmi spokojeni a odnesli si nové podněty. Motivační impulzy tedy posílily sebevědomí dětí, dodaly novou motivaci pedagogům, ale především velmi stmelily děti s jejich tetami.

Dnes již s jistotou víme, že nešlo o zbytečně vynaložené peníze, čas a energii. Několik starších dětí poměrně rychle změnilo své životní plány a zatím jejich předsevzetí trvají. Téměř u všech se projevuje vyšší schopnost komunikace a konstruktivnější přístup k řešení svých problémů.

Hana Štrajtová

Foto: archiv DD Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: