Monografie o Norbertu Pokorném

Monografie o Norbertu Pokorném

Koncem roku vyjde kniha, která mapuje osobnost dalšího významného tišnovského výtvarníka.

Po úspěšné monografii o akademickém malíři Františku Štěpánovi je to kniha nazvaná Akademický malíř Norbert Pokorný a jeho rod. Autorem knihy je opět Mgr. Miroslav Pavlík, kterému se podařilo zmapovat tvorbu Norberta Pokorného (1869–1954), jehož život je od narození spjat s Tišnovem. Nebyla to lehká práce, protože jeho dílo je součástí výzdoby desítek kostelů a kaplí nejen na Moravě, ale také na Slovensku. Na zmapování jeho díla se podílel také tišnovský badatel Josef Hromčík.

Norbert Pokorný, malíř a fotograf, prožil celý svůj život v Tišnově na Brněnské ulici č. 10 a byl to v Tišnově první profesionální malíř. Jeho obrazy najdeme jak na tišnovské radnici (např. obraz tišnovské radnice před rokem 1905), ale také v kostele sv. Václava, pro který namaloval rozměrný obraz Růžencová Panna Marie. Také Podhorácké muzeum má ve svých sbírkách několik malířových obrazů. Norbert Pokorný nemaloval jen sakrální obrazy, ale také v řadě z nich zobrazil starý, dnes již zmizelý Tišnov.

Kniha je doplněna mnoha fotografickými dokumenty ze života malíře a jeho rodiny. Jedna z kapitol je věnována rovněž dalšímu pokračovateli malířské dynastie Ing. arch. Norbertu Pokornému, tišnovskému rodáku, který nyní bydlí v Hořepníku.

Kniha připomene tvorbu a osobnost malíře, jehož dílo bylo zaměřeno především na sakrální tvorbu, kterou minulý režim záměrně opomíjel. Snad se tato kniha stane důstojnou rehabilitací jeho jména. Norbert Pokorný by si to určitě zasloužil.

Kniha, doplněná o celou řadu barevných reprodukcí, vyjde v říjnu tohoto roku a bude na trh uvedena slavnostním křtem, o kterém bude včas veřejnost informována.

Josef Ondroušek

Foto: archiv Miroslava Pavlíka

 

Další článek:
Předchozí článek: