Těžký život stromů ve městech v čase klimatické změny

Těžký život stromů ve městech v čase klimatické změny

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko se dlouhodobě věnuje životnímu prostředí v Tišnově a každý podzim pořádá akci ke Dni stromů. Letos se vracíme k již dříve osvědčené formě procházky po městě, při které si nejen prohlédneme zajímavé stromy rostoucí ve veřejném prostoru, ale dozvíme se i více o tom, jak sledovat stav stromů a jak je možné podpořit jejich zdravý růst a udržitelný stav v jejich vyšším věku. V dnešní době globální klimatické změny je velmi důležité chránit již vzrostlé stromy a nekácet je, pokud chybí zřetelný celospolečenský důvod a časové odůvodnění, jak jsme bohužel byli nedávno svědky v části ulice Riegrova. Všechny vzrostlé stromy a aleje hrají v životě města nezastupitelnou roli.

Během vycházky, kterou povede arboristka Ing. Yvona Lacinová, se podíváme na některé stromy, které ve městě v poslední době uschly nebo potřebují zvýšenou péči, navštívíme nemocniční zahradu a projdeme vilovou částí města, kde mizí staré aleje a kde je užitečné se zamyslet, jak postupovat s novou výsadbou. Všimneme si nedávno vysázeného stromořadí lip u hřbitova a prohlédneme si stav starších i nových stromů v parku pod kostelem. Vycházku zakončíme v příjemném prostředí Kavárny u kina. Zde nám odborníci poradí, jak u rodinných i bytových domů sbírat dešťovou vodu pro zálivku stromů, a společně se zamyslíme nad koncepcí využívání tzv. šedé vody. Od Ing. Marka Batelky se také dozvíme více o novém projektu na zalévání stromů v Tišnově.

Přijďte všichni, komu leží osud stromů na srdci a přejete si, aby v našem městě stromy i nadále zpříjemňovaly náš život a zlepšovaly celkové mikroklima.

Vycházka se koná v sobotu 19. října, sejdeme se ve 14.30 u křížku na konci ulice Černohorské.

Jana Koudelová

Uschlý jeřáb na konci Černohorské ulice. Foto: Helena Pernicová

Další článek:
Předchozí článek: