I muzea mají narozeniny

I muzea mají narozeniny

Jubilejní rok Podhoráckého muzea s 90. výročím je ve druhé polovině. Muzejníci jsou velmi potěšeni zájmem tří desítek badatelů, odborníků i amatérů, žen i mužů, různého věku a povolání. Každý z nich přišel do muzea se svým tématem: zajímali se zejména o historické fotografie, o historii kláštera Porta coeli, o osudy tišnovských domů, o lidové zvyky, kroje a tance, o významné osobnosti Tišnovska, o díla umělců, o spolkový život v minulosti. Stabilní je zájem o osoby a události z 2. světové války, tři studenti se přišli poradit se svými závěrečnými pracemi.

Na říjen jsou v muzeu naplánované další programy: do 10. listopadu pokračuje výstava Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana. V říjnu se děti mohou dokonce vydat na výlet do pravěku. Ale výstava o historii muzea končí už 20. října. Ve znamení jejího názvu Co všechno je muzeum… je přichystána závěrečná doprovodná akce s historičkou umění Mgr. Hanou Fadingerovou a historikem PhDr. Josefem Zacpalem, vedoucím muzea, a muzejním konzervátorem Milanem Holzapfelem.

Návštěvníky přivítají jako vždy stálé muzejní expozice. Volný vstup bude v úterý 29. října.

Irena Ochrymčuková

Badatelka na přírůstkovou knihou. foto: Josef Zacpal

Další článek:
Předchozí článek: