Na opravy krajských silnic bude více peněz

Na opravy krajských silnic bude více peněz

Bezpečná doprava po Tišnově je jednou z hlavních priorit současného vedení města. Snahu ale komplikuje i ta skutečnost, že nejvíce zatížené komunikace jsou ve vlastnictví kraje. O jejich údržbu se stará Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Konkrétně se jedná o komunikace v ulicích Brněnská (od Trnce po U Humpolky), Olbrachtova, Cáhlovská, Červený mlýn, U Humpolky, Nádražní, Janáčkova, Dvořákova, Riegrova, Jungmannova, Klášterská, Kukýrna, Lomnická, Černohorská, Trnec, U Lubě, Za Mlýnem, Hradčanská. „Jedná se o sedm komunikací v celkové délce 8,7 kilometru,“ shrnula Monika Brindzáková, tisková mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jak zároveň sdělila, v případě silnice III/3771H – ulice Klášterská, Jungmannova – začnou probíhat jednání s městem o převodu do místních komunikací.

Mezi nevyhovující či dokonce havarijní označuje kraj hned dva úseky na silnici II/379, která spojuje Velkou Bíteš a Vyškov a Tišnovem prochází její tři kilometry. Druhým nevyhovujícím je úsek silnice II/377, tato komunikace spojuje Tišnov a Prostějov.

Rok 2020
Podle vyjádření Brindzákové plánuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v roce 2020 rekonstrukci silnice v Černohorské a Riegrově ulici. „Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace a přestavbu stávající složité křižovatky silnic II/377 a III/3773 a místní komunikace na křižovatku okružní. Postup přípravy bude odvislý od koordinace se Svazkem vodovodů a kanalizací a městem,“ uvedla tisková mluvčí s tím, že přebytečné dlažební kostky budou odvezeny na uložiště materiálu. Tím disponuje správce krajských silnic, tedy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. „Kostky budou dále opětovně využity v rámci oprav a rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd,“ konstatovala dále Monika Brindzáková.

Nového povrchu by se měla dočkat také zmiňovaná silnice II/379 v úseku od okružní křižovatky po křižovatku se silnicí III/3771 (u Penny), a to v délce cirka 400 metrů. Realizace opravy je předpokládána v roce 2021.

Běžná údržba a provoz
Jihomoravský kraj zvýší plánované investice z rozpočtu do rekonstrukcí silnic a mostů, a to o 91,5 milionu korun. Již druhé navýšení investičního příspěvku v letošním roce schválili na svém zasedání radní Jihomoravského kraje, přičemž rozhodnutí musí ještě potvrdit krajské zastupitelstvo. To se konalo ve čtvrtek 19. září (po uzávěrce Tišnovských novin, pozn. autora). „V původně schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje byl investiční příspěvek na rekonstrukce silnic a mostů ve výši 92 milionů korun. Ten jsme později navýšili o 55 milionů korun a teď přidáváme dalších 91,5 milionu. Jsem moc rád, že se nám daří směřovat stále více prostředků na opravy našich komunikací,“ informoval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Schválených 91,5 milionu korun ale není vše. O dalšího 8,5 milionu se navýší i příspěvek na běžnou údržbu a provoz. „Navýšení bude využito dle aktuální potřeby na lokální opravy silnic II. a III. třídy prováděné dodavatelsky, jejichž stavební stav se zhoršil v průběhu letošní zimy a které je možno opravit takzvanou souvislou údržbou komunikací,“ doplnil Hanák.

Krajské silnice v Tišnově a jejich stav
silnice II/377: úsek do km 0,48 – stav 3 (vyhovující), úsek do km 0,84 nehodnocen – probíhá rekonstrukce inženýrských sítí; úsek do km 0,984 – stav 4
(nevyhovující); úsek do konce města směr Železné – stav 1 (výborný)
silnice II/379: úsek od Deblína do km 17,47 – stav 1 (výborný); úsek do km 18,04 (okružní křižovatka) – stav 2 (dobrý); úsek do km 18,21 – stav 3 (vyhovující); úsek do km 18,31 –stav 4 (nevyhovující); úsek do km 18,41 – stav 5 (havarijní); úsek do km 18,77 (křižovatka Brněnská ×U Humpolky × Dvořákova) – stav 2 (dobrý); úsek do km 19,82 – stav 1 (výborný); úsek do km 20,30 – stav 3 (vyhovující); úsek do konce města směr Drásov – stav 1 (výborný)
silnice II/385: úsek od Hradčan do km 35,32 (okružní křižovatka) – stav 2 (dobrý); úsek do km 35,15 – stav 3 (vyhovující); úsek do konce města směr Předklášteří – stav 2 (dobrý)
silnice III/3771: ul. Brněnská a ul. Nádražní – stav 2 (dobrý), ul. Klášterská– stav 1 (výborný)
silnice III/3772: stav 1 (výborný)
silnice III/3773: ul. Riegrova nehodnoceno – probíhá rekonstrukce inženýrských sítí; ul. Kukýrna + ul. Lomnická – stav 3 (vyhovující) silnice III/3771H: ul. Klášterská, Jungmannova – stav 2 (dobrý) – u této silnice začnou probíhat jednání s městem o převodu do místních komunikací
Zdroj: Krajský úřad Jihomoravského kraje

text i foto Zlata Ptáčková

Další článek:
Předchozí článek: