Stromy na Tišnovsku 2020 – kalendář právě vychází

Stromy na Tišnovsku 2020 – kalendář právě vychází

V těchto dnech vychází v pořadí již devatenáctý regionální kalendář z dílny Zdeňka Jílka, který vydává spolek Art Periscope ve spolupráci s městem Tišnovem.

Tentokrát kalendář zachycuje neotřelým způsobem vybrané stromy na Tišnovsku, které zaujaly především tišnovského přírodovědce docenta Jana Lacinu. Ten úzce spolupracoval při výběru stromů a každý snímek odborně popsal a okomentoval. V kalendáři můžeme spatřit stromy nejvyšší, nejstarší, s největším objemem kmene, se zajímavou historií nebo třeba s nejlepším výhledem na město nebo přilehlé objekty. V době, kdy dochází k masivnímu úbytku stromů z důvodu sucha, mohou tyto fotografie a informace sloužit i k zachycení současného stavu tišnovské přírody pro naše budoucí generace. Fotografické části kalendáře se tradičně ujal tišnovský fotograf Michal Beneš, který výrazně přispěl k umělecké úrovni řady našich vydávaných titulů. A také tentokrát odvedl skvostnou práci. Důkazem toho je např. půlnoční snímek cypřiše nad Nelepčem, který je uveřejněn v měsíci listopadu a představuje skutečně „dušičkovou“ atmosféru. Obec Předklášteří zase  zastupuje památná hrušeň v Chaloupkách, která je určena pro měsíc květen.

Za vydání kalendáře chceme poděkovat i našim spřáteleným firmám a mecenášům, kteří dlouhodobě naše vydavatelské aktivity podporují: město Tišnov, obec Předklášteří, JICOM spol. s r. o., KORAL s. r. o., BAUMAT spol. s r. o., RPE s. r. o., Ing. Petr Pokorný – engineering, Slovák Pro Interier, Nejez stavitel s. r. o.

Kalendář bude pokřtěn v neděli 20. října v sále OÚ Předklášteří od 15 hodin na derniéře výstavy obrazů malíře Antonína Vojtka. Do prodeje bude uveden od 21. října v knihkupectví paní Raškové v Tišnově a dále na akcích spolku Art Periscope, z. s.

 

Zdeněk Jílek jménem všech autorů kalendáře

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: