8. říjen – významný den České republiky

8. říjen – významný den České republiky

Tento den si už několik let sokolové v České republice připomínají jako Památný den sokolstva. Od letošního roku je 8. říjen, na základě rozhodnutí Parlamentu České republiky, zařazen mezi významné dny ČR. Proč byl za Památný den sokolstva zvolen právě 8. říjen?

V roce 1941 byli 8. října zatčeni na celém území protektorátu představitelé České obce sokolské. Jednalo se o členy ústředí a členy předsednictev všech sokolských žup a významných jednot. Z naší župy Pernštejnské to bylo čtrnáct bratrů a sester v čele se starostou profesorem Aloisem Macků. Po výsleších a mučení v koncentračních táborech se vrátilo pouze pět. Ostatních devět se již nikdy nevrátilo. Celkem zahynulo v odboji, v bojích proti okupantům a v koncentračních táborech osmnáct členů Sokola Tišnov. Byli to bratři: Jaroslav Fiala, Bedřich Galář, Miroš Hrabovec, Jiří Hliněnský, Robert Klusák, Oldřich Kothbauer, Josef Kovář, Alois Macků, Vlastimil Mrázek, Jan Oderský, František Pacal, Antonín Parolek, Karel Ráboň, Alois Sitař, Ludvík Sitař, Gustav Spohr, Jan Tejkal a Karel Volný. I po tolika letech je potřebné si je stále připomínat. Jejich fotografie zdobí zasedací místnost naší jednoty. V celé tehdejší  Pernštejnské župě zahynulo 97 bratrů.

Letos si připomeneme jejich hrdinství shromážděním u pomníku Boženky Škrabálkové u sokolovny s vypouštěním balónků a rozsvícením svíček. Celá akce započne v sokolovně od 17 hodin. Zároveň vzpomeneme i na další členy, kteří pomáhali utvářet historii Sokola v Tišnově. Chceme zejména mladé generaci připomenout historii Sokola, hrdinství jeho členů a hrdost na to, že můžeme být jejich následovníky. Důležitost Památného dne sokolstva zvýrazníme sokolskými kokardami. Jsme sokoli.

Jan Sláma, starosta Sokolské župy Pernštejnské

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: