Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života

Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko realizovalo v říjnu projekt s názvem „Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života“. Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu Zdravé municipality JMK 2019 v celkové výši 48 300 korun.

Cílem projektu bylo prostřednictvím vzdělávání a praktického nácviku první pomoci podpořit aktivity směřující k podpoře a osvětě zdraví široké veřejnosti na Tišnovsku. Pět akreditovaných seminářů lektorsky zajistil profesionální zdravotník a člen první pomoci Mgr. Josef Flek.

Semináře se uskutečnili v příjemném prostředí obecního zázemí pěti členských obcí: Žďárec, Lažánky, Dolní Loučky, Hradčany a městysi Lomnice. Přítomní zájemci byli kromě teoretických poznatků proškoleni praktickými ukázkami a nácvikem první pomoci se zapojením účastníků, kteří se rádi a aktivně chopili příležitosti naučit se přímo na místě a pod odborným dohledem, pomoct druhému v přímém ohrožení života. Odbornost a umění vtáhnout posluchače do děje přenášky byla profesionální.

Projevený zájem přítomných o další kurzy v oblasti zdraví nás přiměl k rozhodnutí pokračovat v sérií přednášek i v příštím roce 2020. Děkujeme všem přítomným občanům i dětem za chuť, motivaci a ochotu spolupracovat a těšíme se na další společné momenty, třeba u toho, co a jak správně dělat při méně či více vážných úrazech.

 

Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko

Foto: archiv DSO Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: