Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb

 opis pracovní pozice:

Zajišťování a odpovědnost za:

 • opravy a údržbu místních a účelových komunikací a chodníků,
 • povolování uzavírek a objížděk pozemních komunikací,
 • zvláštní užívání komunikace,
 • vedení evidence místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a stezek,
 • opravy a údržbu veřejného osvětlení a správu ozvučovacího zařízení,
 • vedení pasportu veřejného osvětlení,
 • instalaci a údržbu informačně-orientačního systému a reklamy na sloupech veřejného osvětlení, včetně povolování a evidence,
 • vedení pasportu dopravního značení, správa dopravního značení místních a účelových komunikací,
 • agendu udržitelné městské mobility a další

Požadavky:

 • VOŠ, popřípadě SŠ vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe technického zaměření,
 • znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů),

 • praxe v oboru správy veřejných komunikací nebo veřejného osvětlení vítána,
 • znalost práce s PC, ŘP skup. B, morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců     ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.   Nástup dle dohody.

Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek              na penzijní připojištění, 3 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  08.11.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 08. 11. 2019 – do 12:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OSMKS – NEOTVÍRAT“.

–        V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–        K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–        Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: