Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života

Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko obdržel od Jihomoravského kraje finanční podporu na projekt z dotačního programu „Zdravé municipality JMK 2019“ ve výši 48 300 korun. Tyto prostředky budou použity na realizaci projektu „Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života“.

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání a praktického nácviku první pomoci podpořit aktivity směřující k osvětě zdraví v našem regionu se zapojením široké veřejnosti. Vzdělávání proběhne formou pěti akreditovaných školení s certifikovaným lektorem KPCR první pomoci, včetně praktického nácviku dovedností první pomoci a resuscitace v těchto termínech: 3. 10. obec Žďárec (kulturní dům), 7. 10. obec Lažánky (místní tělocvična), 8. 10. obec Dolní Loučky (sokolovna), 9. 10. obec Hradčany (kulturní dům) a 10. 10. městys Lomnice (orlovna).

Přednášky začínají od 17.00 hodin a po jejich ukončení bude zájemcům vydáno potvrzení o absolvování uvedeného školení. Rodiče, dospívající, důchodci, pečující rodiče malých dětí i seniorů, zkrátka každý, kdo nechce stát stranou, když jde o život, je srdečně vítán. Přesné informace o konání Vám rádi poskytnou buď na obecních úřadech zapojených obcí, nebo je naleznete na webu našeho svazku www.dsotisnovsko.cz. Těšíme se na Vás.

Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: