TyJáTrFEST

TyJáTrFEST

Velmi nás těší, že i tento 4. ročník dopadl výborně, a to i přes nepřízeň počasí. Tři dny jste mohli sledovat zajímavá představení tanečních, divadelních a hudebních vystoupení. Celým festivalem nás skvěle provázel profesionální moderátor pan Dušan Binka a paní Pavla Tesařová, za což jim patří dík.

Všechny pořádající obce měli svá zázemí perfektně zajištěná, dobrovolníci, kteří se na zajištění festivalu a výborného občerstvení podíleli, byli ochotní, aktivní, bylo nám ctí s vámi pracovat. Velký dík patří pánům starostům Petrovi Konečnému z Nedvědice, Petrovi Vojtěchovi z Borovníka a Luboši Katolickému z Lažánek, do akce se pustili s plným nasazením.

Opět jste mohli děti zabavit na workshopech, které pro vás dobrovolnicky zajistili Volnočasové centrum Ráček Železné a dětská herna s kavárnou V podpalubí Tišnov. Své umění představil pan Jaroslav Jebáček, fotograf z Tišnova. Výstava keramických výrobků a výtvarných děl byla od žáků ZUŠ Tišnov. Všem velmi děkujeme!

Děkujeme sponzorům za podporu pro realizaci již 4. ročníku tradičního multižánrového svátku na Tišnovsku, protože bez jejich pomoci by nebylo možné akci uskutečnit.

Díky patří pánům zvukařům z Metalwars crue, bez nich by to nešlo.

Rádi bychom vyjádřili poděkování panu kováři Radomíru Bártovi za výrobu krásného „štafetového žezla“ ve formě železné divadelní masky. Na zakončení festivalu tak letos mohl být předán obci Lomnička, která bude jednou ze tří obcí příštího festivalu v roce 2020.

Komu ale musíme vyjádřit obdiv a poděkovat ze všeho nejvíc jsou všichni účinkující. Děkujeme!

Odkazy na fotodokumentaci z celého festivalu naleznete na facebookových stránkách https://www.facebook.com/tyjatrfest1/. Děkujeme za ni paní Radmile Pavlíčkové.

Teď už se můžeme těšit na ročník pátý. Kdo přebral štafetu, už víme. Pořadatelsky se tedy bude podílet obec Lomnička a Kuřimské Jestřabí. Informace o dalším ročníku budou zavčas uveřejněny na webových stránkách a Facebooku.

Za realizační tým TyJáTr FESTu Magda Bednářová, Petra Bendová, Miriam Jedličková – manažer DSO Tišnovsko

Krásné „štafetové žezlo“ ve formě železné divadelní masky od kováře Radomíra Bárty. Foto: archiv DSO Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: