Spolupráce neziskové organizace na Tišnovsku

Spolupráce neziskové organizace na Tišnovsku

Tišnovské neziskové (a další) organizace se začaly pravidelně setkávat za účelem sdílení znalostí a zkušeností. Organizaci tzv. kulatých stolů iniciovala Oblastní charita Tišnov a zaštítil ji MAP vzdělávání Tišnovska.

Ačkoliv každá organizace působí na jiném poli, v některých oblastech všechny řeší obdobné otázky: legislativní, provozní, procesní, personální či třeba otázky motivace. Na Tišnovsku působí přes třicet neziskových organizací. Aby každá z nich nemusela znovu „vynalézat kolo“, rozhodly se svoje síly spojit. Ze setkávání nejsou vyloučeny ani příspěvkové organizace, protože je důležitější, co společnosti přinášejí, než jaký mají oficiální status. Organizace se zatím setkaly dvakrát. Poprvé definovaly, co je společně trápí a v jakém formátu by se chtěly potkávat nadále. Podruhé se už pustily do pořádání společné akce. Tou je Jarmark neziskovek, který se bude konat 28. září při Svatováclavských hodech v Tišnově minimálně po celé dopoledne.

Chtějí lidem žijícím v Tišnově a okolí ukázat, kdo jsou a co všechno dělají. A taky ukázat, že „neziskovka“ není sprosté slovo, ale organizace, se kterou se možná dennodenně setkávají a ani nevědí, že tento status má.

Zároveň chtějí návštěvníkům Jarmarku dát možnost vyzkoušet si, jaké to je vytvořit projekt sloužící lidem. Na Jarmarku budou prodávat dobro-kávu a další nápoje, děti si budou moci nechat udělat dočasné tetování či nazdobit perníčky. Za využití kterékoliv nabídky návštěvníci přispějí dobrovolnou částkou, za kterou získají žeton. Ten vhodí jednomu ze tří projektů, které budou na místě představeny. Za vybrané příspěvky bude vítězný projekt navržený všemi organizacemi realizován.

Jsme zvědaví, který z představených projektů vás na Jarmarku neziskovek nejvíce zaujme a budeme ho v Tišnově potkávat. Těšíme se na vaše zapojení!

Jana Zorníková

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: