Charita bojuje za záchranu domácí zdravotní péče

Charita bojuje za záchranu domácí zdravotní péče

Charita začala s domácí zdravotní péčí jako s experimentem společně s Ministerstvem zdravotnictví krátce po sametové revoluci v roce 1991. Tato forma péče se za tu dobu osvědčila ve všech ohledech. Pro rodiny pacientů, které se o své blízké chtějí starat, je to nenahraditelná pomoc, pro stát a zdravotní pojišťovny jde zase ve srovnání s pobytem v nemocnici nebo v některém z lůžkových zařízení dlouhodobé péče o nejlevnější variantu. A právě tato forma služeb je teď v ohrožení kvůli zdravotním pojišťovnám, které ji oproti nemocnicím znevýhodňují.

Po nikam nevedoucích jednáních a téměř roční stávkové pohotovosti našich zdravotních sester jsme se rozhodli konat a předložili jsme začátkem července občanům petici za záchranu domácí zdravotní péče. Cílem petice je nasbírat 10 tisíc platných podpisů a dosáhnout tak veřejného slyšení ve sněmovně. Chceme přimět politiky, aby vyřešili vážné podfinancování domácí zdravotní péče, v níž dlouhodobě chybí minimálně třetina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví), ale s obrovským celospolečenským dopadem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto peníze naprosto zásadní.

Děkujeme, že k nám přicházíte podepisovat petici na záchranu domácí zdravotnické péče. Podpořit nás svým podpisem můžete ještě do 30. září. Do poloviny srpna se pod petici v rámci naší Oblastní charity Tišnov podepsalo téměř 800 z vás a společně s podpisy z ostatních Charit pravděpodobně tak získáme požadovaný počet podpisů ještě do konce prázdnin.

Marta Rémarová

Foto: archiv Oblastní charity Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: